Tv-censuren hårdnar i Kina
Olika tv-stationers innehåll övervakas i Kina (Foto: Kristy Wigglesworth/AFP/Getty Images)


Nyligen begärde kommunistregimen i Kina av alla större tv-stationers satellitkanaler att de ska få förhandsgranska och godkänna de tv-serier som ska sändas på de bästa sändningstiderna.

Wang Weiping, biträdande chef för tv-divisionen av statliga administrationen för radio, film och tv (SARFT), avslöjade kraven på ett möte den 20 januari. Wang sade att reglerna ska träda i kraft i februari 2007 och gälla åtminstone åtta månader. Wang sade att det var en åtgärd man vidtagit för att ”höja programkvaliteten”.

Han påpekade även att tillsammans med denna begäran har SARFT inrättat ett fyrstegssystem för censur:

1. Alla tv-stationer i provinserna måste lämna in program som ska visas till den provinsiella administrationen för radio, film och TV en månad innan de ska sändas.

2. Den provinsiella administrationen måste sedan lämna vidare programmen till det provinsiella propagandadepartementet.

3. Det provinsiella propagandadepartementet censurerar programmen efter behov och lämnar vidare dem till SARFT

4. Slutligen lämnar SARFT vidare programmen till kommunistpartiets propagandadepartements litteratur- och konstbyrå.

Programmen får endast visas om de godkänts på samtliga fyra nivåer.

Innan dessa regler införts hade SARFT utfärdat ”Påminnelse om ytterligare kontroll av censureringen och sändningshanteringen av tecknade filmer” i februari 2006. Från och med första september 2006 förbjöds alla inhemska kanaler att sända, påannonsera eller göra reklam för tecknade filmer som producerats utanför Fastlandskina mellan klockan 17.00 och 20.00 varje dag. Detta hände efter att man visat några program med kommunistpropaganda där ljudspåret hade bytts ut mot humoristiskt material.

Sima Tai, en amerikansk nyhetskommentator sade att Kinas film- och tv-marknad blivit en total diktatur under kommunistpartiets kontroll. Varje film som anses bara det minsta suspekt förbjuds. Att myndigheterna måste upprepa sina befallningar visar att reglerna inte följs.

Översatt av: Aron Lamm