Tusentals sällsynta Pashmina-getter har dött
Tusentals Pashmina-getter har dött.


Tusentals sällsynta getter har dött i Ladakh på grund av ovanligt mycket snö, vilket påverkar tillgången på den berömda Pashminaullen som är sex gånger finare än människohår.

”I februari och mars dog 24 000 Pashminagetter i Changthangregionen på grund av ett aldrig tidigare skådat kraftigt snöfall. De dog av hypotermi (onormalt låg kroppstemperatur) och svält när hela deras betesområde blev täckt med snö”, sade Mohammad Sharif från hushållningssällskapet för fårskötsel i Ladakh.

Pashminaget, även kallad Changthangget är en sällsynt getras som är geografiskt begränsad till Tibets Changthangområde i Ladakh och på höga höjder i Pakistan och Nepal. Under extrem kyla får getterna en tjock underull som används för att tillverka de världsberömda Pashminasjalarna.

Ett kilo rå Pashminaull kostar cirka 2 200 rupier (265 kronor) och en sjal kan kosta någonstans mellan 5000 rupier (600 kronor) och 100 000 rupier (12 000 kronor).

Enligt Sharif, finns det drygt 200 000 pashminagetter i Ladakh.

”Den centrala får- och ullutvecklingsnämnden och Indiens regering, erbjuder medel till Ladakhs autonoma bergsutvecklingsråd för att köpa foder till getterna”.


En hjord Pashmina-getter i Ladakh. (Bild YouTube)

En hjord Pashmina-getter i Ladakh. (Bild YouTube)

Ladakh är ett område med lite nederbörd och får inte så mycket snö. Men enligt en rapport från tidningen Down-to Earth, kom det i år 121 centimeter snö, mot normalt 5 centimeter årligen, vilket isolerade regionen från resten av världen. Det orsakade förseningar av fodertilldelningen från regeringen. De spirande betesmarkerna begravdes under snön, vilket omöjliggjorde bete.

Värst drabbade är den etniska nomadbefolkningen Changpas, som i hög grad är beroende av getter för sin försörjning. Changpas är en tibetansk etnicitet och i Indien är de utspridda i Changthang, en avlägsen platå i sydöstra Ladakh som gränsar till Kina.

”En del Changpas är nomader fullt ut medan andra är semi-nomadiska. De föder upp får, getter, jakar, hästar och åsnor. Under de senaste decennierna har de ökat uppfödningen av Pashminagetter som genererar mer pengar”, sade Tashi Morup, projektledare för Ladakhs konst- och mediaorganisation, en lokal icke-statlig organisation.

Tidigare har samhället påverkats av gränsspänningarna mellan Indien och Kina främst genom att en större del av betesmarken blev oåtkomlig efter kriget mellan Indien och Kina 1962.

”Problemet är att efter den kinesiska invasionen har betesmarkerna reducerats. En stor del av beteslandet blev ockuperat av kineserna, särskilt vinterbetet”, sade Morup.


Changpa-män vid sitt tält.

Changpa-män vid sitt tält.

I maj när snön börjar smälta har herdarna redan börjat föra sina hjordar till nya betesmarker. Nu när de har skadats allvarligt har staten startat ett projekt för att hjälpa dem ur krisen.

”Getuppfödare kommer att tillhandahållas getter i minihjordar om 50 djur. Efter tre år ska de börja återlämna tolv getter varje år de kommande fyra åren. Vi kommer då att rotera dem bland andra getuppfödare”, sade Sharif.

Samtidigt har indiska regeringens textilministerium aviserat 410 miljoner rupier för att skydda Pashminagetterna i Ladakhregionen enligt en rapport från Indian Express, ett nationell nyhetsmedia.

Översatt från engelska.