Tusentals protesterade mot Hongkongs nye regeringschef
Tusentals demokratiaktivister marscherade i Hongkong den 1 april för att fördöma landets röstsystem och dess val av Leung Chun-ying som ny Chief Executive, då man tror att han är medlem i det Kinesiska kommunistpartiet. (Foto: Dale de la Rey/AFP/Getty Images)


Den 25 mars valde ett litet antal utvalda elektorer en ny chef för Hongkongs regionala regering. Med anledning av detta hölls den 1 april en massprotest som krävde hans avgång. Demonstranterna säger att de inte vill styras av det kinesiska kommunistpartiets medlemmar, och de vill också att Kinesiska kommunistpartiet slutar att blanda sig i politiska val i Hongkong och slutar undergräva principen ”ett land, två system”.

Civil Human Rights Front (CHRF) i Hongkong, som organiserade protesten, uppskattade att omkring 15 000 människor deltog. Ett stort polisuppbåd hade satts in, särskilt när demonstranterna anlände till sambandskontoret där paraden slutade. Man uppskattade att det var lika många poliser som demonstranter.

Protesten leddes av en grupp unga människor som bar röda mössor och en stor banderoll gjord av ett konstgjort vargskinn, vars text löd: ”En varg är vid makten, Hongkongborna är rasande.” Hongkongs är en särskild administrativ region inom Kina, med ett eget politiskt system och ett eget politiskt och ekonomiskt system och en egen regional regering. Dess nya regeringschef, så kallade Chief Executive, Leung Chun-ying, har kallats en varg av lokala medier och Hongkongborna för att han sägs vara hemlig medlem av Kinesiska kommunistpartiet.

Protesten kan ha inspirerats av en kontroversiell bok. Den tidigare kinesiska kommunistpartimedlemmen, Florence Leung Mo-han, hävdar i sin nya bok, ”My Time in Hong Kong’s Underground Communist Party”, att hemliga medlemmar av det Kinesiska kommunistpartiet har infiltrerat Hongkongs regering, och kontrollerar viktiga beslut som påverkar Hongkongbornas liv.

Leung Mo-hans bok släpptes bara sex dagar innan valet av Hongkongs regeringschef. Boken fick stor uppmärksamhet då den hävdar att den dåvarande utmanaren i valet, Leung Chun-ying, också var partimedlem.

Leung Chun-yings kampanjkontor var snabbt ute med att förneka påståendet. I den ”lilla valkretsen” har endast 1200 Hongkongbor, av den totala befolkningen på 7 miljoner, rätten att rösta på vem som ska bli regeringschef. Kritiker hävdar att valdeltagarna är starkt positiva till Peking. Leung Chun-yin valdes den 25 mars med 689 röster.  

Leung Mo-han hävdar också i boken att flera högt uppsatta politiker och tjänstemän i Hongkongs regering som Stephen Lam Sui-lung, kanslichef för Administrationen, Jasper Tsang Yon-sing, ordförande för det lagstiftande rådet och Tsang Tak-sing, sekreteraren för inrikes affärer, också är hemliga medlemmar i kommunistpartiet.

För paraden hade de protesterande högskolestudenterna gjort en gravsten som skulle symbolisera demokratins död i Hongkong. Vissa personer höll upp banderoller med digitalt kombinerade bilder på Leung Chun-ying och Mao Zedong med texten: ”Protestera mot att Hongkongs styrs av en hemlig medlem av Kinesiska kommunistpartiet.”

I demonstrationen fanns också oppositionspolitiker. Parlamentsledamöter från olika partier gick tillsammans, sida vid sida, och skanderade: ”Vi bestämmer i Hongkong. Kinesiska sambandskontoret, ut ur Hongkong.” Det kinesiska sambandskontoret fungerar ungefär som en ambassad, och representerar Folkrepubliken Kina i Hongkong.

När demonstranterna
anlände till det kinesiska sambandskontorets södra grind, lämnade de det stora vargskinnet på marken för folk att kliva på. Flera hundra demonstranter gick sedan mot huvudgrinden till sambandskontoret och bråkade med polisen som tog till pepparspray för att skingra folksamlingen.

Vid klockan 11 på förmiddagen den 29 mars, efter att Leung valts, kallade den kinesiska regimens språkrör, Folkets dagblad, honom “kamrat” i ”personaldelen” på webbsidan. Leung har med kraft förnekat att han är en partimedlem. Hans två företrädare, Tung Chee-hwa och Donald Tsang Yam-kuen, kallades emellertid aldrig ”kamrat” av kommunistpartiet.

– Inte en chans att vi accepterar valet, vilket fullständigt kontrollerades av det kinesiska sambandskontoret, sade professor Joseph Cheng vid City University of Hongkong.

Han uppmanar Hongkongborna
att ”utnyttja varje tillfälle att stå upp mot den antidemokratiska politiken och anti-Hongkongpolitiken”.

– Vi måste vara medvetna om att det kommunistiska Kina är en diktatur utan mänskligt samvete. Även om vi vill bjuda motstånd, så finns det väldigt lite utrymme kvar för detta, sade den politiska aktivisten Leung Kwok-hung, som är medlem av Hongkongs lagstiftande församling och en av grundarna av Leauge of Social Democrats.

Leung Kwok-hung uppmanar emellertid Hongkongborna att inte vara rädd för kommunismen.

– Vi bör utöva påtryckningar mot de hemliga partimedlemmarna att de ska offentligt meddela sina identiteter, sade han.

– När medborgarnas röster och krav blir starkare, så måste de svara. När medborgarna verkar trötta och rädda att uttrycka sig kan de växa sig starkare.

Han sade att de hemliga partimedlemmarna som finns i Hongkong inte vågar meddela sina riktiga identiteter så länge som det var öppen konkurrens. Han använde Leung Chun-ying som ett exempel.

– För om han gör
det [avslöjar sin identitet], vem kommer att vara ansvarig för misstagen under hans styre om han väljs? Innebär inte detta att kommunistpartiet måste försvinna och avgå?

Albert Ho Chun-yan, ordförande i Hongkongs Democratic Party, noterade att i ett låtsasval, öppet för folket, som Hongkongs universitet genomförde, så röstade 82 procent mot Leung Chun-ying.

Artikeln på engelska.

Kinesisk version