Tusentals organisationer och personer på kinesiska militärens "svarta lista"
Sandstorm i Peking. (Foto: Feng Li/Getty Images)


Kinas centrala militärkommission, det partiorgan som kontrollerar de väpnade styrkorna, har på ett möte som hölls nyligen svartlistat tusentals inhemska och internationella ”fientliga”, ”antikinesiska” och antikommunistiska organisationer och individer och skapat strategier för hur de ska hanteras.

Vid det fyra dagar långa mötet vid Kinas centrala militärkommissions läger vid Yuquan-kullen i Peking i slutet av mars deltog ledare från de centrala regeringsdepartementen, politisk-rättsliga utskottet, ministeriet för offentlig säkerhet, ministeriet för statssäkerhet och byrån för stabilitetsbevarande.

Högt uppsatta kinesiska ledare, däribland Hu Jintao, Wen Jiabao, Xi Jinping, Li Keqiang och Wu Bangguo besökte även de mötet.

Ämnet för mötet var motåtgärder mot inhemska och internationella organisationer som ses som fientliga, antikinesiska och antikommunistiska, enligt en artikel i Hongkongbaserade tidskriften Trend, där mötet summerades. 

Vid slutet av februari 2012 fanns det, enligt ett sammanställt dokument, 422 inhemska och internationella organisationer och 5 772 inhemska och utländska personer som satts upp på en svart lista under tre olika kategorier.

Man nämnde även en grupp av ytterligare 1 560 ”illegala politiska organsisationer” som har organiserat sig i Kina seda 2003. Över 330 av dem sägs vara aktiva i de övre skikten av den politiska hierarkin, såsom Kinesiska kommunistpartiets inre krets och den Kommunistiska ungdomsbrigaden, men även i regionala institutioner och statligt ägda företag.

Av de tre svartlistade kategorierna benämns den första som ”fientliga krafter”, som måste ”attackeras och avlägsnas”.

Dessa grupper och individer ska hanteras direkt av politisk-rättsliga utskottet och säkerhetsavdelningen på arméns generalstab, vilka i sin tur rapporterar till kommunistpartiets politbyrå, statsstyrelsen och centrala militärkommissionen.

Den andra svartlistade kategorin innehåller också ”fientliga krafter”, men förutom attackstrategin rekommenderas här en strategi av ”söndrande och enad front”, vilket innebär att bara ett litet antal mål ska attackeras. ”Enad front” är en kommunistpartiterm som har rötterna i inbördeskrigets dagar. Det handlar om att infiltrera målorganisationen och se till att dess mål blir de som kommunistpartiet också vill se. Denna kategori ska hanteras av ministeriet för offentlig säkerhet, ministeriet för statssäkerhet och byrån för stabilitetsbevarande. De ska rapportera till politisk-rättsliga utskottet.

Den tredje svartlistade kategorin innehåller grupper och personer som ska hanteras genom ”motstånd, differentiering och omvändelse”. Däremot ska våld användas även här, om denna grupp går över en viss gräns, enligt mötet. Denna grupp ska hanteras av politisk-rättsliga utskottets provinskontor, lokala byråer för offentlig säkerhet och statssäkerhet och byrån för stabilitetsbevarande.

Artikeln namngav inga personer eller grupper på listan.

Översatt från engelska