Tusentals hemliga dokument granskas i brittisk Irak-utredning
Tidigare brittiske justitieministern Jack Straw anländer till Irak-utredningen för en andra förhörsomgång den 8 februari. (Foto: Peter MacDiarmid / Getty Images)


Tiotusentals hemliga handlingar utgör kärnan i den pågående utredningen om Irakkriget, långt mer än man tidigare trott, avslöjade dess ordförande på måndagen.

Utredningen antydde även att handlingarna visar på att brittiska tjänstemän kände till att George Bush tänkte invadera Irak, även ifall Irak hade uppfyllt kraven i FN:s vapeninspektioner.

I ett uttalande som markerade slutet på en månads offentliga vittnesmål av ledande beslutsfattare, direktsända på webben, sade utredningens ordförande John Chilcott att hemliga dokument visade panelen vad som verkligen pågått.

– De gör det möjligt för oss att låta ett starkt ljus belysa sällan sedda skrymslen av regeringsmaskineriet och avslöja vad som verkligen hände bakom kulisserna, före, under och efter konflikten i Irak, sade Chilcott.

Utredningsteamet kommer att granska handlingarna under de närmaste månaderna, sade Chilcott, så att panelen ”kan se var bevisningen knyts ihop och var det finns brister”.

Efter det att handlingarna granskats, och han betonade att fler och fler handlingar inkommer varje vecka, skulle utredningsteamet vara i stånd att avgöra vilka andra personer bör intervjuas.

– Vi har ingen anledning att tro att något material avsiktligt undanhålls, sade Chilcott och betonade att tillgången till handlingarna är obegränsad.

Uttalandet av Chilcott följde på andra förhöret av Jack Straw, som var Storbritanniens utrikesminister vid tiden för invasionen av Irak.

En deltagare antydde att panelen har tillgång till hemliga dokument som avslöjar att George Bush planerade att angripa Irak även om Irak samarbetade med inspektörerna och var tillmötesgående enligt den avgörande FN-resolutionen 1441.

– Fanns det något tillfälle där [Colin] Powell sade till dig att president Bush redan hade beslutat att han tänkte starta ett krig, även om Irak samarbetade? frågade Lawrence Freedman Straw.

När Straw svarade att så var inte fallet ”såvitt jag minns”, och pratade mer allmänt kring frågan satte Freedman ytterligare press på honom.

– Jag skulle föreslå att du kanske vill titta igenom dina konversationer och kontrollerar saken, sade Lawrence Freedman.

– Jag kommer att gå igenom handlingarna eftersom jag tror att du försöker säga mig något, sade Straw.

Straw sade också att han inte hade något minne av Claire Shorts anklagelser om att hon ”hånades” av regeringsmedlemmarna när hon ifrågasatte lagligheten av invasionen.

– Detta var ett mycket allvarligt regeringssammanträde. Folk betedde sig inte på det viset, inte vad jag kan minnas i alla fall. Vi alla förstod allvaret i beslutet, sade han.

Short avgick som sekreterare för den internationella utvecklingsfonden två månader efter invasionen av Irak och har frispråkigt kritiserat Blair och Irakkriget.

Straw förnekade att regeringsdiskussionen om justitiekanslerns råd gällande invasionens laglighet hade blockerats, och sade att det inte är möjligt att regeringsmedlemmarna skulle vara omedvetna om den fint balanserade karaktären av de rättsliga argumenten, med tanke all uppmärksamhet ämnet haft i media.

Kabinettet bestod av viljestarka personer, menade han.

– Ingen av dem var obeslutsam. Deras bedömning var att det inte var nödvändigt att gå in i den process genom vilken Peter Goldsmith kom till sin uppfattning. Jag kan inte komma ihåg att kabinettet som helhet fick juridisk rådgivning i frågan. Allt som [kabinettet] ville veta var: ”Är det lagligt eller är det inte lagligt?” Vad som krävdes i slutet var ”i stort sett ett ja- eller nej-beslut” från justitiekanslern, tillade Straw.

Straw försvarade tappert sitt beslut att inte agera på inrådan av utrikesdepartementets juridiska rådgivare, Michael Wood.

– De rättsliga råd som han erbjöd var, ärligt talat, motsägelsefulla och jag tror att jag hade rätt att föra det på tal, sade han.

Sir John sade att utredningen hoppades på att träffa veteraner från kriget i Irak senare i år, liksom flera höga tjänstemän från Bush-administrationen.

Förre brittiske premiärministern Tony Blair sade till Fox News på måndagen att raden undersökningar av invasionen återspeglar vår mänskliga oförmåga att tillstyrka eller avstyrka.

– Det måste alltid finnas en skandal runt varför du har din åsikt. Det måste finnas någon konspiration bakom det, något stort svek som har pågått, och folk har helt enkelt svårt att förstå att det är möjligt för människor att ha olika synpunkter och behålla dem … av verkliga orsaker. Det finns en ständig vilja att på något sätt avslöja någon stor konspiration, när det i själva verketligger ett beslut bakom det.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29403/