Tusentals fastar i Indien för att bekämpa korruption
Anhängare av en indisk samhällsaktivist, Anna Hazare, deltar i en demonstration och hungerstrejkar mot korruption i Hyderabad den 17 augusti. (Foto: Noah Seelam / Getty Images)


Tusentals demonstranter i större indiska städer började fasta på onsdag kväll. Bakom aktionen fanns missnöje med den indiska premiärministerns förklaring om varför den ledande aktivisten mot korruption, Anna Hazare, hade gripits dagen innan.

Hazare, 73, och sex av hans anhängare hade arresterats på tisdagen på grund av att deras plan att hålla en hungerstrejk var olaglig. Hungerstrejken skulle hållas tills en viktig del i ett lagförslag mot korruption behandlades i parlamentet. De släpptes på onsdagen efter att regeringen nått en kompromiss med Hazare.

Den ursprungliga planen att ”fasta intill döden” ansågs olaglig av polisen eftersom Hazares grupp hade vägrat godkänna sex förutsättningar, bland annat en som begränsade fastan till tre dagar, förklarade Indiens premiärminister Manmohan Singh i ett tal till parlamentet.

– Delhis polis kom till den slutsatsen att Shri Anna Hazare och hans anhängare skulle begå ett brott och det [kunde] vara ett brott mot freden, sade statsministern.

Vid förhandling om en kompromiss började den nya fastan på onsdag kväll och kommer att pågå i 15 dagar.

Den drastiska protesten handlar om ett lagförslag, ett så kallat Jan Lokpal-lagförslag, som är utformat att stoppa korruption, avgöra klagomål och skydda uppgiftslämnare. Olika versioner av lagförslaget har dykt upp i parlamentet sedan 1968, men inget har godkänts. Korruptionen är utbredd i Indien på alla nivåer i staten och samhället.

Kontrollorganisationen mot korruption, Transparency International (TI), sade att den indiska regeringen inte har kunnat stoppa den växande korruptionen utan har i stället försökt tysta dem som talar ut om problemet, enligt ett uttalande av TI:s indiska verkställande direktör, Anupama Jha.

Medan Hazare har visat sig vara en karismatisk ledare sker protesten inte på grund av hans personlighet, sade Partha Turaga, en representant vid New Jerseys rörelse för Indien mot korruption, som organiserar protesterna.

– Det är inte bara av känslomässiga skäl. Vi litar på honom känslomässigt men vi har också läst alla utkasten. Vi har sett och förstått vad detta handlar om, sade Turaga.

I sitt tal anklagade Singh Hazare för att inte närma sig saker på ett demokratiskt sätt. 

– Det kommer att finnas möjligheter för Shri Anna Hazare och andra att lägga fram sina åsikter, sade statsministern och tillade att Hazares nuvarande väg ”är helt felaktig och kantad med allvarliga konsekvenser för vår parlamentariska demokrati.”

Singh erkände frågan om korruption på regeringsnivå och både regeringen och demonstranterna delar en önskan  om att lagförslaget godkänns fort.

Men de har olika uppfattningar om innehållet i lagförslaget. Den version av lagförslaget som stöds av demonstranterna har utarbetats med kommentarer från det civila samhället och har förslag om starkare straffåtgärder. Regeringen ändrade detta förslag till en annan version.

En av de viktigaste skillnaderna mellan de två är att rättsväsendet får en oberoende organisation. I de protesterandes lagförslag skulle en ny organisation mot korruption, som kallas Lokpal, övervaka rättsväsendet. I regeringens version skulle rättsväsendet vara ansvarig under rättslig lag om ansvarsskyldighet.

Turaga sade att demonstranterna inte brydde sig om ifall de fick framgång utan fokuserade på om de överhuvudtaget kunde göra någon inverkan.

– Du kan försöka göra ditt bästa, du måste göra så gott du kan och det gäller för oss alla, tillade Turaga.

Översatt från engelska.