Tusentals döda grisar hittades i kinesisk flod
En död gris ligger på marken i kommunen Jiaxing i Zhejiangprovinsen i Kina, den 13 mars. Över 6 000 grisar har fiskats upp ur Huangpufloden, som flyter genom Shanghai. De har dumpats i floden av bönder i Jiaxing. (Foto: AFP/AFP/Getty Images)


De tusentals grisar som dumpats i Huangpu-floden som flyter genom Shanghai visar på en affärskultur baserad på ”ömsesidigt stympande” och kommunistregimens bristande regelverk, enligt experter.

Under den gångna veckan har mer än 6 000 döda grisar fiskats upp ur floden, som är en av huvudkällorna till dricksvatten för megastaden Shanghai. Somliga hade dött av porcint circovirus enligt statliga Xinhua. Man identifierade byar uppströms i Jiaxing, i Zhejiangprovinsen som en av källorna.

Yu, en före detta lantbruksarbetare från Jiaxing, sade till Radio Free Asia (RFA) att otaliga bönder använder antibiotika.

– Det har allvarligt försämrat djurens immunitet. När en gris blir sjuk så blir bakterien resistent, och många grisar blir sjuka och dör, sade han. Missbruket av antibiotika har blivit vanligt, på grund av dålig övervakning och brist på inspektion från de lokala myndigheternas sida, tillade Yu.

Ett team av kinesiska och amerikanska forskare hittade nyligen 149 antibiotikaresistenta gener i grisars avföring och jordprover, som man hade samlat in från jordbruksmark i fyra kinesiska städer, inklusive Jiaxing.

Lokala bönder tillsätter ofta giftiga ingredienser som koppar och arsenik till grisfodret för att djuren ska växa snabbare och se friskare ut, enligt en artikel i tidskriften Caijing.

Enligt artikeln har den stora användningen av antibiotika och tungmetaller i fodret gjort inhemskt fläskkött olämpligt som människoföda, och dessa gifter har även gått ner i marken, och förorenat grundvattnet, dricksvattnet och grödorna.

I Zhulin, som har Jiaxings största grisuppfödningsanläggningar, dog 10 078 grisar i januari och 8 325 grisar i februari, enligt Jiaxing Daily.

Jiang Yinhua, som bor i staden Zhulin, sade till Epoch Times att det ligger döda grisar över hela byn.

– Marken är täckt med grisdynga, och stanken är förskräcklig. En del bönder bara dumpar helt enkelt kadavren på vägen när ingen tittar, sade hon.

Jiangs make tror att det verkliga antalet döda grisar är mycket högre än de officiella siffrorna.

– Varje dag dör det grisar för de grisuppfödande familjerna. Antalet måste vara ännu högre, annars skulle de inte ha kastat grisar i floden, sade han.

Byborna började lägga märke till ett ökande antal dödsfall bland grisar i slutet på förra året, och samtliga dog av en smittsam sjukdom, enligt Li, en grisuppfödare i Zhulin, som intervjuades av Radio Free Asia.

Tidigare har större sjuka grisar oftast hamnat på folks middagsbord via olagliga vägar, enligt en artikel på Shanghaibaserade Ximin.cn. Efter en myndighetsaktion förra året är det nu mindre sannolikt att kött från sjuka grisar säljs, vilket lett till att bönderna bara dumpar kropparna i stället.

Bönder i Jiaxing har dumpat kadavren i floden i stället för att betala för att bli av med dem. I en artikel nyligen skrev ekonomen He Qinglian att den här sortens totala hänsynslöshet mot sina medmänniskor har blivit oroväckande vanligt i Kina.

Kineserna tar numera sällan hänsyn till andras välbefinnande, och tjänar ofta pengar på andras bekostnad, skrev He.

I artikeln frågade hon sig om ”ömsesidigt stympande” har blivit en livsstil för kineserna. ”Produktionen av farliga livsmedel i Kina bygger på en hel kedja av beteenden som skadar andra”, skrev hon.

”Från råvaruleverantörerna och förädlarna till bönder och enskilda livsmedelstillverkare, är alla inblandade,” skrev He. Hon menar att roten till problemet är en alltmer försämrad miljö, förvrängd affärsetik och ett korrupt politiskt system.

Översatt från engelska.