Tusentals brottsanmälningar mot Jiang Zemin men inga direktiv från partiet
Falun Gong-utövare håller upp banderoll med sitt klagomål vid ett massmöte framför det kinesiska konsulatet i New York den 3 juli 2015 till stöd för de globala satsningarna på att brottsanmäla Jiang Zemin. (Foto: Larry Dye/Epoch Times)


Kinesiska kommunistfunktionärer runtom i Kina står inför ett dilemma: Vanliga medborgare försöker använda rättssystemet för att ställa en tidigare ledare, som startade en olaglig förföljelse för 16 år sedan, inför rätta. Fastän det de gör är fullt lagligt, rör fallet – förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong – ett djupt politisk tabu.

Den våldsamma politiska kampanjen mot Falun Gong – en populär meditationsmetod med moralisk undervisning – lanserades i juli 1999 av förre partiledaren Jiang Zemin, som nu är föremålet för ett stort antal brottsanmälningar.

Jiang Zemin, som byggde upp ett stort politiskt nätverk för att skydda sina intressen genom åren, råkar också vara den främsta politiska motståndaren till den nuvarande partiledaren Xi Jinping.

Resultatet är att inga politiska riktlinjer har utfärdats om hur partiets fotfolk ska bemöta dessa anmälningar, och tjänstemän runtom i Kina som möter petitionärerna fyller ofta själva i de tomma rutorna.

Anmälarna behandlas därför mycket olika.

En berättelse om två behandlingar

Detta blev uppenbart den 28 juni på ett postkontor i en icke namngiven del av Kina, enligt en rapport som offentliggjordes på Minghui, en Falun Gong-webbplats som dokumenterar förföljelsen.

Enligt rapporten gick tre utövare till ett postkontor för att skicka sina stämningsansökningar till Folkets högsta åklagarämbete och Högsta folkdomstolen. Eftersom det stod en polis i närheten i entrén, vägrade en förvånad kontorist först att ta emot deras fall.

”Ni Falun Gong-utövare är verkligen modiga, och ni vågar skicka anmälningar så här?!” frågade kontoristen. ”Menar ni att förtrycket snart kommer att vara över?”

Efter en del diskuterande tillkallades en chef för att reda ut situationen. Även han var osäker rörande policyn så han tillkallade flera chefer för att få reda på hur man handskas med inlämnandet. Slutligen gav en av dem ett tydligt besked: ”Fortsätt!”

I Tianjin blev resultatet det motsatta.


Zhu Yuanzhu, ett offer för förföljelsen av Falun Gong och en av anmälarna, vid ett massmöte framför det kinesiska konsulatet i New York, som hölls den 3 juli 2015 till stöd för de globala satsningarna på att anmäla Jiang Zemin. (Foto: Larry Dye/Epoch Times)

Zhu Yuanzhu, ett offer för förföljelsen av Falun Gong och en av anmälarna, vid ett massmöte framför det kinesiska konsulatet i New York, som hölls den 3 juli 2015 till stöd för de globala satsningarna på att anmäla Jiang Zemin. (Foto: Larry Dye/Epoch Times)

Den 25 juni blev minst 10 Falun Gong-utövare i staden Tianjin i norr, fängslade och deras hem blev genomsökta efter att de lämnat in brottsanmälningar mot Jiang, rapporterade Minghui. Polisen beordrade också postkontor, där anmälningarna lämnades in, att inte skicka fallen vidare.

En kvinnlig utövare, Li Chunxia, släpades från sitt hem på morgonen av tjänstemän ifrån Tianjins allmänna säkerhetsbyrå, som flyttade henne till Qiaobei-distriktets polisstation där hon kedjades fast vid en stol och förhördes. Familjemedlemmar gjorde videoinspelningar medan tjänstemännen gick igenom deras hem och de lyckades också filma Lis förhör.

En annan kvinna, Dong Chaofeng, greps senare samma dag. Hennes tillhörigheter, bland annat en dator och Falun Gong-material, beslagtogs. Dongs granne, Tang Li, en annan utövare, greps också och hennes telefon, kontanter, och böcker beslagtogs. Polisen blev enligt uppgift rasande när han hittat en kopia av den inlämnade brottsanmälan i hennes hem.

Diskret omsvängning

Enligt Li Tianxiao, en erfaren politisk kommentator vid New York-baserade New Tang Dynasty Television, är avsaknaden av centrala riktlinjer från kommunistpartiet om hur hantering av berget av klagomål  skall ske, från en förföljd grupp, sannolikt en signal om att regimen önskar en diskret omsvängning av sin politik gentemot Falun Gong.

– Förföljelsen av Falun Gong är en av Jiang Zemins mest betydande politiska handlingar, sade Li i en intervju med Epoch Times.

Under de senaste åren har Jiang Zemin, som lämnade sin post som kommunistpartiets generalsekreterare år 2002, fått bevittna hur hans nätverk av allierade inom partiet fallit i onåd under den pågående antikorruptionskampanjen som inleddes 2013 av nuvarande generalsekreteraren Xi Jinping.

Ett tecken på att Xi inte delar Jiangs entusiasm beträffande att krossa fredliga mediterande människor, ses i hans behandling av 610-byrån, som Jiang Zemin skapade den 10 juni 1999, med uppgift att direkt förfölja Falun Gong.

År 2013 utreddes till exempel Li Dongsheng, en Jiang-trogen tidigare chef för 610-byrån, för korruption och uteslöts ur kommunistpartiet. Tidigare i år avgick ersättaren, Liu Jinguo, från sin post utan att efterlämna någon efterträdare.

Medan Jiangs allierade faller en efter en, kan till och med den en gång allsmäktiga 610-byrån närma sig sitt slut, fastän den utövade utomrättslig auktoritet över polis- och partiorganisationer på alla nivåer i samhället.

Anmälningar runtom i landet

Brottsanmälningarmot Jiang Zemin har, med start i maj, lämnats in av tiotusentals kinesiska medborgare, från lärare till militära veteraner, från piloter till elingenjörer.

Vågen möjliggjordes av en ny kinesisk lagstiftning som, efter att ha trätt i kraft den 1 maj, mildrade kraven för inlämnande av brottsanmälningar. Enligt den senaste rapporteringen från Minghui hade över 34 000 anmälningar lämnats in till det kinesiska rättsväsendet fram till den 2 juli.