Tusentals barnarbetare nedmonterar e-avfall i Indiens huvudstad
En indisk arbetare sållar igenom en väska full med skrotade datormöss före demontering den 5 juni 2013 på Världsmiljödagen. Indiens huvudstad Delhi kommer sannolikt att producera 50 000 ton e-avfall till år 2015 enligt en studie. ( Foto: Manjunath Kiran/AFP / Getty Images )


Medan barn i många i-länder leker med elektroniska prylar, arbetar barn i Indiens fattiga familjer med att montera isär dessa prylar för att tjäna lite pengar till sin försörjning , samtidigt som de utsätter sig för skadlig strålning.

Över 35 000-45 000 barnarbetare i Delhi i åldersgruppen 10-14 år uppskattas arbeta med insamling, nedmontering och distribution av e-avfall utan tillräckligt skydd, enligt en färsk undersökning från Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM).

ASSOCHAM har i sin rapport uttalat sig skarpt om att det är nödvändigt att ta fram en effektiv lagstiftning för att förhindra att hantering av e-avfall utförs av barnarbetare.

”Inhemskt e-avfall inklusive datorer, tv, mobiler och kylskåp innehåller över tusen giftiga ämnen som förorenar mark och grundvatten”, sade B.K. Rao, ordförande i ASSOCHAM:s hälsokommitté, när de släppte studien, E-Waste in India by 2015.

”Exponering kan orsaka huvudvärk, lättretlighet, illamående, kräkningar och smärta i ögonen. De som jobbar med återvinning kan drabbas av lever- och njursjukdomar och neurologiska sjukdomar”, sade han.

Studien nämner att arbetarna inte får tillräckligt skydd. E-avfall från till exempel datorskärmar, cd-skivor, moderkort, kablar, tonerkassetter och rörlampor bränns upp i det öppna, och bly- och kvicksilvergifter släpps därmed ut i luften.

Studien nämner också att Indiens huvudstadsregion, Delhi, är snabbt på väg att bli landets e-avfallshuvudstad. ”Huvudstadsregionen, Delhi, kommer sannolikt att generera 50 000 ton e-avfall fram till 2015”, sade studien.

Enligt D S Rawat, ASSOCHAM:s generalsekreterare, visade studien att Delhi för närvarande genererar cirka 30 000 ton e-avfall per år och huvudstadsregionen har sysselsatt över 150 000 arbetare i stadens olika organiserade och oorganiserade återvinningsenheter.

”Så mycket som 8 500 mobiltelefoner, 5 500 tv-apparater och 3 000 persondatorer nedmonteras i staden varje dag för återanvändning av deras komponenter och material”, sade Rawat i studien.

Enligt studien finns det stora centra av e-avfall i städerna i Delhis huvudstadsregion, Meerut, Ferozabad, Chennai, Bangalore och Bombay (Mumbai), där 85 000 återvinningsföretag arbetar enbart i huvudstadsregionen.

”Medan listan växer, växer också kvantiteten när dessa produkter blir billigare och fler och fler människor använder dem. Ökad användning leder också till att fler av dem dyker upp som avfall, vilket innebär att de snabbt blir gamla och lätta att byta ut”, sade Rawat.

Översatt från engelska