Tusentals barn saknar glasögon
Lena Holm, Majblommans generalsekreterare, talade om barns utsatthet i Visby under Alemdalsveckan. (Foto: Pirjo Svensson/Epoch Times)


23 000 barn fick förra året avstå från glasögon på grund av ekonomiska skäl, trots att de var i behov av dem på grund av synfel. En del av dem kontaktade Majblomman för att be om hjälp. Lena Holm, Majblommans generalsekreterare berättade i Visby under Almedalsveckan att Majblomman kan hjälpa en del av barnen men inte alla.

– Barn med synfel borde få sina glasögon gratis, precis som de får tandvård gratis. Landstingen måste betrakta glasögon som ett hjälpmedel, sade Lena Holm.

För att demonstrera hur besvärligt dessa barn har det, hade Majblomman låtit trycka upp små sagoböcker. För en person med någorlunda normal syn gick den inte alls att läsa, texter och bilder var suddiga.

Då blev det då uppenbart att barnen får problem med inlärningen i skolan om de inte har glasögon och följdverkningarna blir stora för deras vuxna liv om detta fortsätter.

Att barnens liv blir svårare i lågkonjunktur, har Majblomman märkt av. Lena Holm konstaterar att barns utsatthet märks tydligt nu.

– Många av barnen hamnar på Majblommans bord lite väl ofta, med problem som samhället borde kunna ta om hand bättre.

Enligt Lena Holm kommer barns utsatthet kommer från två håll.

När föräldrarna blir arbetslösa skapar det oro och ekonomisk utsatthet hos barnen. Skulle exempelvis glasögonen gå sönder, vill barnet inte tala om det för föräldrarna för de vet vad den kostnaden innebär för familjens levnadsvillkor.

Många neddragningar av resurser sker på barns arenor: familj, barnomsorg, skola, fritids, hälsovård. Här borde förvaltningarna samverka för att öka sin kunskap om barns villkor.

Att inte ha råd att skaffa glasögon till sitt barn, fast det uppenbarligen behövs, svider i hjärtat på föräldrarna. Den här situationen kallas numera för att vara ekonomiskt utsatt, med ett rakare språk kallas detta för fattigdom.

Ett brev som Majblomman fick från en mamma lyder: ” Min son går i 7:an och har slagit sönder sina glasögon. Han måste ha glasögon för att klara skolan så jag har köpt nya på avbetalning, och nu ligger jag efter i betalningen.”