Turkiet släpper detaljer ur egen rapport om Gazaflottiljen
En odaterad bild som tagits från Free Gaza-rörelsens nätsida den 28 maj 2010. Den turkiska båten Mavi Marmara deltar i Gazaflottiljan på väg till Gazaremsan. (Foto: AFP/Ho/Free Gaza Movement).


Turkiet presenterade på måndagen uppgifter ur sin egen rapport om den israeliska räden mot ett Gazabundet turkiskt fartyg, Mavi Marmara.

Rapporten kom en dag efter att Israel publicerat sin rapport om händelsen kring övertagandet av det viktigaste fartyget i Gazaflottiljen den 31 maj 2010. Turkiets slutsatser är till stor del det rakt motsatta mot vad som framförts av israeliska utredare, vilket lett till en hätsk ordväxling mellan de två länderna, enligt Reuters.

Flottan med sex fartyg försökte bryta igenom Israels blockad av Gazaremsan. De ignorerade order att vända om och följaktligen dödades nio turkar i en skärmytsling (mindre strid) ombord på fartyget.

Den turkiska rapporten beskrev detaljerat att två av aktivisterna, som dödades ombord, blev skjutna av samma militär-helikopter som de israeliska kommandosoldaterna firats ner med.

”De israeliska soldaterna sköt från helikoptern på Mavi Marmara med skarp ammunition och dödade två passagerare innan någon israelisk soldat ens hade kommit ner på däck, visade rapporten från den statligt drivna nyhetsbyrån Anatolia som den citerades av Reuters.

”Under attacken använde de israeliska soldaterna överdrivet, urskillningslöst och oproportionerligt våld mot civila ombord”, sade rapporten.

Israeliska utredare sade att passagerarna attackerade kommandosoldaterna när de gick ombord på fartyget, vilket resulterade i att folk dödades.

Turkiet sade att de i sin rapport hade konstaterat att Israels blockad av territoriet och attacken mot, vad de kallar ett fartyg med humanitär hjälp, brutit mot internationell rätt. 

Israels utredning sade att de handlat inom ramen för internationell rätt med tanke på säkerhetsförhållanden och Israels ansträngningar att uppfylla sina ”humanitära förpliktelser”. Mänskliga förluster och fysiska skador var enbart ”beklagansvärda konsekvenser.”


Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49933/