Turistplats i Hongkong har hjälpt 5000 att lämna Kinas kommunistparti
Hjälpcentret för att lämna KKP på Victoria Peak, Hongkong. (Foto: Epoch Times)


Sedan Epoch Times i november 2004 publicerade artikelserien ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” har tidningen registrerat över 25 miljoner deklarationer om utträden ur partiet.

Trots att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) har lagt enorma resurser på att hindra spridningen av de nio kommentarerna och nyheterna om avhoppen från att spridas i Kina fortsätter ändå informationen spridas via olika kanaler. Nyligen har ett ”hjälpcenter” för att lämna KKP på Victoria Peak i Hongkong rapporterat att man på ett halvår hjälpt över 5000 personer att lämna partiet.

Varje dag kommer tiotusentals besökare från fastlandskina till Hongkong för att handla och turista. För att hjälpa fastlandskineser att lämna KKP, kommunistpartiets ungdomsgrupp och de unga pionjärerna har det internationella hjälpcentret (Global Service Centers to Quit the CCP, GSCQCCP)satt upp över ett dussin stationer på turistattraktioner i Hongkong för att bistå de som önskar lämna KKP. Stationen på Victoria Peak är en av dem.

Innan kl 18:00 varje kväll kommer volontärer såsom Zhou Shen och Liao till stationen. De sätter upp fotografier, TV-apparater och delar ut material såsom ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”. Deras syfte är att få turister från Kina att lämna KKP.

Varje dag säger Zhou Shen till besökarna: ”KKP har redan mördat över åttio miljoner av sitt eget folk. Lämna kommunistpartiet för att försäkra din egen välfärd och säkerhet!” Zhou Shen är en av de yngsta ideela arbetarna som hjälper till på stationen.

– Den här stationen har nu funnits i över fem år nu” säger Zhou, en Falun Gong-utövare. Hon pekar ut mot folkmassan av turister och säger vidare:

– Här är fler turister från Kina än någon annanstans.

– KKP censurerar informationen så att folket inte ska få reda på sanningen. KKP har inte slutat mörda och de har inte slutat ta organ från levande Falun Gong-utövare. Vi kommer att fortsätta berätta sanningen för det kinesiska folket här tills tyrranin stoppas, sade Zhou.

Efter att Epoch Times i slutet av 2004 publicerat ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” använde man detta material för att hjälpa kineser att förstå KKP:s onda natur. Samtidigt började volontärer hjälpa besökare att registrera sina utträden ur partiet. Många besökare var glada över att kunna deklarera sitt utträde i Hongkong. De flesta får ett alias genom vilket de kan lämna partiet medan vissa använder sina egna namn.

Antalet personer som lämnar partiet har snabbt ökat. I november 2006 började denna serviceplats för statistik över antalet som deklarerade sitt utträde ur partiet och dess förgreningar, med namn, datum och detaljer – nyligen passerade antalet utträden 5000.

– Den här trenden visar något – det visar att allt fler vill veta sanningen och tar avstånd från KKP, säger Zhou.

Zhou berättar om en intressant händelse:

– Det var vid ett tillfälle en person som ville lämna partiet så jag började fundera ut ett alias åt honom. Jag försökte med ”Tursam”, ”Lugn färd” och ”Säker”, men han gillade inte något av dem. Sedan sade jag: Vad sägs om ”Frisk?” Ja, sade han. Man behöver vara frisk för att störta kommunistpartiet!

Liao är också på platsen varje dag. Hon har övertygat fler människor att lämna kommunistpartiet än alla de andra på servicestationen. Normalt övertygar hon 70 till 80 personer varje dag att lämna partiet.

Liao var väldigt upptagen med att prata med turisterna, hon förklarade tålmodigt fakta och de nickade samtidigt som de lyssnade. Det tog inte lång tid förrän flera gick med på att dra sig ur.

På stationen fanns också två västerlänningar som hjälpte till. Jeff, en amerikan sade:

– Jag tycker den här platsen är speciell. Kinesiska turister kommer och går, de stannar bara i runt 20 minuter. Alla känns som delar av en stor familj för mig.

Det var även tre tonåringar som bestämde sig för att dra sig ur. De berömde senare Hongkong i en intervju med Epoch Times och en pojke sade:

– Hongkong är väldigt rikt och vackert och här är man fri att säga vad man vill. Det är fullständigt annorlunda än fastlandskina.

När de tillfrågades om vad som gjort störst intryck på dem pekade en flicka på utställningen om Falun Gong och sade:

– Falun Gong och yttrandefriheten.

Översatt från version