Turismen ökar i världen
Fler och fler reser till Europa på semester och en tur i en gondol i Venedig kan bli ett semesterminne för många. (Foto: Andreas Solaro/AFP/Getty Image)


Antalet turister i hela världen har ökat med fyra procent under årets första åtta månader jämfört med samma period förra året, visar en rapport från FN:s världsturistbarometer.

Framförallt är det Europa som fått fler besök av utländska gäster, och det är världens mest besökta region. Enligt barometern ökade Europa med fem procent, vilket anses vara anmärkningsvärt.

Enligt det Madrid-baserade FN-organet, World Tourism Organization (UNWTO) som gjort barometern, styrs turistströmmarna till viss del av valutafluktuationer.

I Asien och Stillahavsområdet, Nord-och Sydamerika och Mellanöstern är ökningen av turistnäringen omkring fyra procent. För den afrikanska kontinenten är siffrorna mer osäkra. Det beror på en begränsad tillgång till data, men siffrorna pekar mot en tioprocentig nedgång i Nordafrika och tre procent söder om Sahara.

Rekord för turismen i Stockholm och Göteborg

Kineserna fortsätter att resa utomlands i allt högre utsträckning och uppvisar en tvåsiffrig ökning av antalet utlandsresor. Framförallt Japan, Thailand, USA och vissa europeiska destinationer gynnas av kinesernas reslust.

Folk från den ryska federationen och Brasilien reser betydligt mindre, vilket också kan kopplas till valutan.