Turismen fortsätter ge svenskarna jobb
För att illustrera turismens betydelse för sysselsättningen i Sverige jämförs medelantalet sysselsatta med turism under 2013 med motsvarande uppgifter för ett antal stora företag och deras verksamheter i Sverige under 2013. (Tillväxtverkets bild)


Turismen i Sverige skapar hela tiden nya jobb, visar ny statistik från Tillväxtverket. Sedan sekelskiftet har näringens totala sysselsättning ökat med 32 procent, och därmed gett nya jobb till motsvarande hela Östersunds befolkning.

I fjol sysselsatte turismen runt 173 000 personer i Sverige, enligt Tillväxtverkets beräkning. Det är fler än det sammanlagda antalet anställda i Sverige på ett antal stora företag såsom Volvo, Ericsson, Peab, Scania, Skanska och Saab (se diagram).

– Inom den här näringen har det sedan år 2000 tillkommit runt 42 000 nya jobb, vilket motsvarar en hel stad av Östersunds storlek. Det är inte så många näringar i Sverige som har åstadkommit det, utan snarare har ju sysselsättningen nästan minskat inom många områden, säger Dennis Bederoff, utvecklingsansvarig för turiststatistik på Tillväxtverket, via telefon.

Han tycker att det som är mest i ögonfallande med statistiken för turism i Sverige är den kontinuerliga tillväxten över lång tid.

– Även i lågkonjunkturer rullar det på med oförminskad hastighet, så effekterna blir rätt stora när man tittar på en lång tidsserie, säger han.

Det är främst inom hotell- och restaurangbranschen som jobben finns. Den stod för 81 100 arbetstillfällen som var ett resultat av turism, främst i storstadsområdena. Inom varuhandeln sysselsattes 35 500 personer och nästan lika många sammantaget hos resebyråer och researrangörer samt i transportbranscherna.

Förra året omsatte turistverksamheter i Sverige 284 miljarder kronor.