Tunnlarna under Rom kartläggs
Tunnlar under Rom. (Foto: Sotterranei di Roma)


Tunnlarna under Rom kartläggs så att människor inte ska glömma bort dem.

Tunnlarna är välkända för äldre generationer, men yngre romare är inte lika medvetna om riskerna med dem, säger Giuseppina Kysar Mattietti på George Mason University.

”Eftersom de inte har någon funktion så tenderar folk att glömma bort dem och det kan bli ett problem”, säger Mattietti till LiveScience.

Mattietti och forskare på speleoarkeologiska centret i Rom använder 3D-skanning för att kartlägga tunnlarna och labyrinterna och säkerställer att området ovanför är säkert.

”Det kan finnas sprickor, och de visar sig nästan som vener, eller öppningar, så vi kartlägger öppningarna och kartlägger alla typer av sönderfall”, säger hon. ”Det är intressant eftersom man ibland kan höra människor ovanför när man är där nere.”


Studenter står på en gata i Rom som nu är under marknivån på grund av att romarna ofta har byggt ovanpå gamla ruiner. (Foto: Sotterranei di Roma)

Studenter står på en gata i Rom som nu är under marknivån på grund av att romarna ofta har byggt ovanpå gamla ruiner. (Foto: Sotterranei di Roma)

Om det finns svaga delar i tunnlarna så stänger stadens tjänstemän av dem och reparerar med murbruk.

”Kommunen vill kartlägga riskerna så att den kan bedöma vilka åtgärder som behöver utföras”, säger Mattietti.

Grottforskarna säger på sin hemsida att det finns löst material i tunnlarna, efter att de har översvämmats under åren, och att vissa delar inte har någon ordentlig grundläggning.

Det återstår att utföra mycket arbete. Kartläggningen är inte komplett och Mattietti och det andra forskarna fortsätter sitt arbete.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/381023-tunnels-under-rome-mapped-so-people-dont-forget-about-them/