Tunneln genom Hallandsås färdigborrad - efter 21 år
En skyddsklädd infrastrukturminister, Catharina Elmsäter-Svärd, och Trafikverkets projektchef Per Rydberg framför tunnelborrmaskinen Åsas borrkrona, efter det sista genombrottet inne i Hallandsås. (Foto: Hans Bengtsson)


På onsdagen borrades de sista centimeterna av det andra tunnelröret genom Hallandsås. Projektet startades 1992 och tågtrafiken beräknas släppas på i september 2015.

– Äntligen, utropade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, som bevistade de festligheter som arrangerades i Förslöv i samband med genombrottet.

Hon ser tunneln som en viktig faktor för framtidens transporter. Den möjliggör sex gånger fler, liksom tyngre och snabbare, tåg än idag på Västkustbanan. Men om människor ska ha förtroende för järnvägstrafiken måste tågen komma i tid, påpekade Elmsäter-Svärd.

Trafikverkets projektledare Per Rydberg var mycket stolt över de senaste årens framgångsrika arbete med tunnelborrmaskinen Åsa. Det första röret tog fem år; detta tog bara två och ett halvt år. Personalen har under arbetets gång lärt sig mycket om såväl maskinteknik som åsens svårforcerade urbergshorst. Rydberg kallade genombrottet för ”ett historiskt ögonblick”.

Tunnelborrningens första fas var dock trög. Projektet kantades av miljöproblem, giftskandaler och förseningar. Arbetet stod still i flera år. När den nuvarande tekniken började användas av Skanska-Vinci år 2005 lossnade det emellertid.

Innan tågen kan börja trafikera dubbelspåren genom åsen ska räls läggas och teknisk utrustning installeras. Projektet beräknas kosta drygt 10 miljarder kronor, i 2008 års penningvärde.