Tungmetallföroreningar hotar det kinesiska jordbruket (video)
Föroreningar av tungmetaller i floden Xiangjiang (Foto: bild från den kinesiska artikeln på nätet)


Mark- och resursministeriet i Kina sade nyligen att mer än 10 procent av den odlingsbara marken har förorenats av gifter från tungmetaller. Sedan 2009 har fler än 30 fall av allvarliga tungmetallföroreningar rapporterats. Det finns uppgifter om folk som har dött av kadmiumförgiftning och det finns fall nära industriområdet Chenzhou där åtminstone 250 barn ha fått förhöjda blyvärden i blodet.

Hunanprovinsen är särskilt hårt drabbad eftersom området är känt för sin rikliga mängd av tungmetaller. Föroreningen av tungmetaller i Hunan har för närvarande den högsta nivån i Kina. I områden där det finns metallgruvor har i stort sett alla jordbruksprodukter upphört att växa. Marken i Xiangflodens område har kraftigt förorenats och det går inte längre att odla grödor där. Vattnet har också förorenats och grundvattnet har försvunnit.

Den 856 kilometer långa Xiangfloden är känd som Hunans “moderflod”. Enligt kinesiskbaserade tidningen Economic Observer fanns det många gruvföretag kring floden utan miljösäkerhet. Stora mängder obehandlat avfall som innehöll tungmetaller har dumpats i floden och dess biflöden. Detta, tillsammans med avfall från andra industrier, har lett  till att föroreningen av tungmetaller i Xiangfloden har den högsta nivån i landet.

Samhället Niexi i Chenzhou ligger nära Chongling vid Xiangflodens tillflöde. Bergkedjan är omgärdat av gruvföretag och stora mängder förorenade tungmetaller dumpas direkt i floden. Traditionellt sett odlar alla familjer sojabönor men föroreningen har förstört skördarna och numera finns det knappt någon jordbruksproduktion.

För några år sedan planterade bybor mer än 82 tunnland av apelsinträd och andra träd. De blev bara några decimeter höga på fem år utan någon fruktskörd.

I länet Yizhang finns det mer än 36 olika sorters mineraler. Efter att fler och fler gruvföretag etablerade sig i området har stelning av marken ökat och det har lett till att vattenresurserna har försvunnit.

Huang Yuanxun i samhället Jiangshui berättade för Epoch Times att alla områden med mineralgruvor brottas med samma problem, men att det är bara en fråga om gradskillnad.

–  Grundvattnet innehåller tungmetaller. När jorden bevattnas med det förorenade vattnet stelnar jorden till hårda bitar och är inte längre odlingsbar. När folk dricker av det förorenade vattnet blir de sjuka och många av de sjukdomar som de får är svåra att diagnostisera. Några utvecklar till och med cancer, sade han.

Cao, en bybo, sade att all grundvatten har torkat ut och det finns inget kvar för bevattning. I vissa fall har mineralutvinning lett till kollaps av hus och odlingsmark.

– Den här sortens gruvdrift är olaglig. Det var endast tillåtet för tjänstemän att stoppa pengar i egna fickor. Sekreteraren för politisk och rättskommitté i vårt distrikt äger till exempel en massa aktier i gruvföretaget. Det gör även hans familjemedlemmar. Det är därför som han gör allt som står i hans makt för att behålla gruvan i drift, sade han.

Tungmetaller inklusive arsenik, kadmium och bly kan allvarligt skada den mänskliga kroppen och till och med leda till döden. Arsenik är mycket giftigt, kadmium är en bidragande orsak till cancer och bly leder till förstoppning och skadar blodsystemet.

Enligt Century Weekly hotas riset, som är en basvara för kineser, av tungmetallföroreningar. Slumptester visade att ungefär 10 procent av riset ute på marknaden har höjda kadmiumvärden. Många forskare tror att tungmetallgifter kommer att ersätta bekämpningsmedel som nummer ett på listan av Kinas föroreningar.

Försiktiga uppskattningar visar att 12 miljoner ton spannmål förorenas av tungmetaller varje år till en kostnad av 20 miljarder yuan (ungefär lika mycket i svenska kronor) i skador.

Översatt från engelska

Originalartikel på kinesiska