Tuidangcenter firar 15 miljoner avhopp
På Mynttorget vid riksdagshuset i centrala Stockholm, hölls manifestationen som uppmärksammade de 15 miljonerna avhopp från Kinas kommunsitparti. Många stannade och tog del av informationen. (Foto: Katarina Hall)


Det var en gråmulen lördag i Stockholm. Snöblandat regn duggade tätt men entusiasmen var ändå stor hos det trettiotal personer, både kineser och svenskar, som kommit för att delta i manifestationen på Mynttorget. De uppmärksammade att 15 miljoner hoppat av från det kinesiska kommunistpartiet (KKP). Arrangör var den svenska avdelningen av det Globala centret för utträden ur KKP.

De senaste två årens stora våg av utträden ur kommunistpartiet i Kina låg bakom stödmanifestationen, som även avsåg att uppmuntra ännu fler att träda ur det, berättade Zhang Yi Lu från Centret för utträden ur KKP, även kallat tuidangcentret efter det kinesiska ordet för vågen av avhopp. Det är ett stödcenter för personer som önskar träda ur partiet, dit kan de ringa och begära utträde eller göra det via en hemsida på internet.

Yi Zhang Lu från Tuidangcentret i Sverige var en av talarna vid manifestationen. Hon föddes i Kina, var en duktig elev med goda betyg och blev automatiskt medlem i KKP:s ungdomsförbund i skolan.
– Alla som ska få godkända betyg
blir automatiskt medlemmar i någon av de kommunistiska grenarna, och oftast blir de medlemmar redan i småskolan och sedan hänger det med hela livet. KKP belönar dem som är medlemmar genom högre löner och hjälper medlemmarna med lägenheter, arbeten och andra förmåner, medan de bestraffar dem som inte är medlemmar. Går man ur partiet blir man därmed även av med samma förmåner.

Hon menade att Epoch Times artikelserie Nio kommentarer om kommunistpartiet har haft en avgörande inverkan på kinesers medvetenhet om vad KKP är och vad det har ställt till med i landet vilket lett till att många nu aktivt vill ta avstånd från partiet.

Yi anser att det värsta med KKP:s 57-åriga styre i Kina är att det raserat den gamla kultur som gjorde Kina till Kina.

– Kulturen har totalförstörts, och miljön har blivit mycket skadad. De har raserat människors liv, kultur och miljö. Detta måste få ett slut, säger hon vänligt men bestämt.

Med tuidangcentrets hjälp kan kineser hoppa av utan att riskera personliga påföljder.

– KKP kan inte göra något åt detta, personerna förblir helt anonyma och osynliga för KKP eftersom de kan göra det under ett alias. Det kan för många vara ett viktigt personligt och mentalt beslut att få möjlighet att göra det, berättar Yi.

Hon menar att 95 procent av det kinesiska folket hade trätt ur omedelbart om det funnits något alternativ.

De som vill träda ur partiet och befinner sig i Kina kan försöka bryta internetblockaden och komma åt någon Epoch Times-webbsida. Det går också bra att ringa till något av tuidangcentren i världen och få hjälp med det.


Yi Zhang Lu från den svenska avdelningen i det Globala centret för utträde ur Kinas kommunistparti menar att 95 procent av dess medlemmar skulle gå ur det, om de bara hade ett alternativ. För den som vill ha framgång i Kina är partimedlemsskap ofta en förutsättning. ( Foto: Lilly Wang)

Yi Zhang Lu från den svenska avdelningen i det Globala centret för utträde ur Kinas kommunistparti menar att 95 procent av dess medlemmar skulle gå ur det, om de bara hade ett alternativ. För den som vill ha framgång i Kina är partimedlemsskap ofta en förutsättning. ( Foto: Lilly Wang)