Tuidang - rörelsen som förändrar Kina
David Gao framför klipporna La Jolla i San Diego, Kalifornien i USA. Gao är ordförande för det globala servicecentret för utträden ur KKP, en rörelse som hjälper kineser att frigöra sig från det kinesiska kommunistpartiet. (Foto: Joshua Philipp/ Epoch Times)


Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) närmar sig en total kollaps. I dagsläget har över 55 miljoner kineser tagit avstånd från partiet och dess tillhörande organisationer. I genomsnitt anmäls nära 50 000 personer dagligen, och antalet växer.

Den fredliga rörelsen, känd som ”tuidang” eller ”lämna partiet”, bildades av kineser 2004. Den har sedan spridit sig i Kina med hjälp av volontärer i Kina och utomlands.

Ordförande för det Globala servicecentret för utträden ur KKP – ett nätverk av volontärer som går i spetsen för rörelsen – är David Gao.

Det stora antalet avhopp verifieras på många olika sätt, berättade Gao i en telefonintervju med Epoch Times, främst genom servicecentrets bokföring av alla namn, datum och förkunnanden som strömmar in. Centrets webbsida har sedan rörelsen startade för 4,5 år sedan dagligen uppdaterat listan med information om varje avhopp.

Kineserna hoppar av från såväl det kinesiska kommunistpartiet som ”de unga pionjärerna” och det kommunistiska ungdomsförbundet.

Webbsidan, som för närvarande enbart finns på kinesiska, publicerar även miljontals personliga uttalanden från personer som valt att lämna kommunistpartiet. Uttalandena beskriver ”deras historier, processen under vilken de insåg KKP:s illasinnade natur och processen som fick dem att fatta beslutet (att lämna partiet)”, sade Gao och tillade:

– Det är mycket starka berättelser, inget man hade kunnat hitta på.

Av de drygt 55 miljoner kineserna som har lämnat partiet har ungefär var tionde lämnat ett personligt uttalande.

Tuidang:

Tuidangs kinesiska webbsida: www.tuidang.net

Tuidang i Sverige: www.tuidang.se

Läs ‘Nio kommentarer om kommunistpartiet’: http://www.epochtimes.se/nio-kommentarer-om-kommunistpartiet.html

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16765/