Tuidang: "Jag vill hoppa av för min säkerhets skull"
Tecknen betyder "Avsäg er det Kinesiska kommunistpartiet". (Foto: The Epoch Times)


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar här direktöversatta uttalanden från kineser som lämnat det Kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer. Sådana uttalanden skickas in till en sajt knuten till den kinesiska upplagan av Epoch Times, Dajiyuan. Rörelsen att avsäga sig, gå ur, eller lämna kommunistpartiet, som kallas ”Tuidang” på kinesiska, startade i slutet av 2004, strax efter att Epoch Times publicerat Nio kommentarer om kommunistpartiet, en serie ledarartiklar som utforskar kommunistpartiets natur och historia. Uttalandena ger en sällsynt och rak inblick i historien. Kineser vänder kommunistpartiet ryggen, och väljer samvete framför bekvämlighet och går fredligt in i ett framtida Kina utan partiets styre.

Här presenteras ett urval av redigerade Tuidang-uttalanden som lämnats av kineser den 18-20 december 2012.

Det är en enda röra här i Kina

Vare sig domedagen kommer eller ej så är allt en enda röra här i Kina. Det är bäst att lämna det Kinesiska kommunistiska ungdomsförbundet för ens egen säkerhet. Jag tror det är ännu säkrare än att köpa en Noaks ark, eftersom Gud trots allt kommer att skydda de goda människorna.

Bai Shengli

18 dec 2012, 19:46

Jag vill hoppa av för min säkerhets skull

Kommunistpartiet är den största kriminella organisationen och ondskefulla sekten, och det har mördat brutalt och spridit falsk propaganda ända sedan början av sitt styre. Det har samlat på sig så mycket karma att det med säkerhet kommer att elimineras av Gud. Jag vill lämna det Kinesiska kommunistiska ungdomsförbundet och lyda Guds vilja för min säkerhets skull.

Xu Youfu

18 dec 2012, 21:58

Det kinesiska folket har lidit tillräckligt

Jag förklarar högtidligen att jag lämnar det Kinesiska kommunistpartiet, det Kinesiska kommunistiska ungdomsförbundet och de unga pionjärerna. Himlen borde förstöra den kinesiska kommunistregimen så snart som möjligt. Det kinesiska folket har lidit nog av denna demon.

Zhang Lingzhi, USA

18 dec 2012, 21:39

Träd ut ur det onda partiet

Jag har länge varit medlem av det Kinesiska kommunistpartiet. Jag känner till många av partiets smutsiga och korrupta hemligheter. Jag förbannar det vart jag än går. Nu har jag fått veta att människor kan dra sig ur kommunistpartiet och dess underorganisationer, och jag deklarerar att jag lämnar alla onda organisationer kopplade till partiet. Jag vill inte ha med dem att göra. Från och med nu kommer jag att förbanna det och be människor att lämna det vart jag än går.

Zhu Chu, Peking

18 dec 2012, 12:38

Bryt er loss från de onda bojorna

Det onda Kinesiska kommunistpartiet vill styra över allt. Det hävdar äganderätten till de små barnens liv genom att få dem att gå med i Unga pionjärerna och ungdomsförbundet. Generation efter generation av kineser ger sina liv till det. Vi svär att bryta oss loss från det onda partiet och vill att partiet och dess underorganisationer ska falla.

Li Jie, Li Hui, Li Cong, farbror Li, faster Li

18 dec 2012, 22:47

Jag vill ha frihet och demokrati

Jag var okunnig och naiv när jag gick med i Unga pionjärerna. Jag är glad att jag aldrig gick med i ungdomsförbundet och kommunistpartiet. Jag vill ha frihet, demokrati, jag vill leva som en människa. Jag tror att kineser kommer att se partiets demoniska natur och sluta tro på det. Partiet kommer oundvikligen att förgöras, och jag hoppas att den kinesiska nationen når ännu större ära än tidigare.

Yang Rong, Kina

18 dec 2012, 21:20

Valet mellan Kina och kommunistpartiet

Kommunistpartiet är en ond ande sedan födseln. Att ha något hopp om att partiet kommer att förbättra sig är slöseri med tid. Kinas folk kommer inte att bli lyckligt förrän det där partiet kollapsar. För varje dag som partiet finns kvar gråter Kina blod.

Wang Qiang och Zhou Rong

19 dec 2012, 23:23

Himlen kommer att eliminera kommunistpartiet

Det kinesiska kommunistpartiet är på nedgång och på randen till kollaps. Även vanliga människor som vi ser det. Det är lågt och korrupt. Det är ont och kriminellt rakt igenom. Det har så mycket blod på sina händer från sin brutala förföljelse av det kinesiska folket. Denna onda organisation borde inte få någon möjlighet att fortsätta. Det har ljugit och bedragit det kinesiska folket så länge att kineserna – till och med när de förföljs av det – ovetande blir till dess medbrottslingar i de brott det begår.

Numera hör man överallt på gatorna frasen: ”Himlen kommer att eliminera kommunistpartiet.” De goda gudarna erbjuder kineser räddning och ger dem en väg till trygghet genom att lämna kommunistpartiet och dess medlemsförbund. Vi alla på detta. Antalet personer som hoppar av ökar för varje dag. Idag deklarerar vi högtidligen att vi lämnar partiet och dess undergrupper. Vi vill hålla oss borta från dessa onda organisationer och vara riktiga kineser, så att en ljus och vacker framtid väntar oss.

Ning Cheyuan, Jing Houlu, Jin Feipeng och 14 andra personer i Heilongjiang

20 dec 2012, 11:49

Utträde ur kommunistpartiet, ungdomsförbundet och Unga pionjärer

Min förman på arbetsplatsen fyllde utan min tillåtelse i min medlemsansökan till det Kinesiska kommunistpartiet. Han tvingade mig att delta i ceremonierna. Nu deklarerar jag högtidligen att jag upphäver sådana handlingar som begicks emot min vilja. Jag lämnar partiet och alla dess underorganisationer som jag gått med i.

Xinjian, Kina

20 dec 2012, 19:01

Den kinesiska regimen kommer garanterat att få betala

Jag förstår att den kinesiska regimen kommer att få betala för alla de onda saker som den har gjort under alla år. Jag lämnar härmed Kinas kommunistiska ungdomsförbund och alla kommunistregimens organisationer.

Wenqi och Lingxia, Peking

20 dec 2012, 19:34

Deklaration

Jag har alltid vetat att kommunistpartiet är dåligt, men jag kunde inte tydligt förklara varför det är dåligt. Nu vet jag sanningen. Partiet är verkligen en sekt, ett odjur som försätter människor i fara. Jag måste lämna det och alla dess underorganisationer. Jag lämnar nu ungdomsförbundet och Unga pionjärerna.

Zhang Fengling, Peking

20 dec 2012, 19:42

Översatt från engelska