Tuff granskning av EU-kommissionens kandidater
Neven Mimica från Kroatien, kandiderar som EU-komissionär för internationellt samarbete och utveckling, här under utfrågningen i Bryssel den 29 september. De kvinnor och män som valts att styra EU de kommande fem åren står inför en tuff granskningsprocess i Europaparlamentet mellan den 29 september och 7 oktober. (Foto: John Thys/AFP/Getty Image)


En gång var femte år väljs nya EU-ministrar som ska representera sitt land i Europakommissionen, EU:s verkställande organ.

I måndags startade en noggrann, tio dagar lång granskningsprocess av de valda kommissionärerna. I processen ingår en serie offentliga utfrågningar där ledamöter från Europaparlamentet granskar deras kvalifikationer inom deras respektive områden.

Från alla 28 EU-länder har en minister valts av medborgarna i respektive land. Kommissionens ordförande ansvarar för att tilldela dem ett expertområde, som kallas en portfölj.

För att godkänna kandidaterna till deras expertområden blir det en omröstning i parlamentet senare i år.

Rigorös granskningsprocess

Granskningsprocessen är inte bara en formalitet. Förra gången hade Europaparlamentet invändningar mot en representant från Bulgarien som fick bytas ut, vilket fördröjde godkännandet av alla kommissionärer till februari. Under 2004 ersattes två kommissionärer och en tilldelades en ny portfölj efter påtryckningar från parlamentet.

 – Det här är vår rättighet och möjlighet att påverka utvecklingen i EU, säger Alojz Peterle, ledamot av Europaparlamentet och tidigare premiärminister i Slovenien.

Tidigare i september tilldelades de 27 kommissionärkandidaterna sina expertområden i kommissionen av den tidigare borgmästare i Luxemburg, Jean-Claude Juncker, som snart tillträder som kommissionens ordförande. De omfattar viktiga områden som energi, arbete, kultur, hälsa och många fler.

Kandidaterna utfrågas inte bara om hur kunniga de är på sitt expertområde utan även hur de fungerar i kommissionens system, där de delar många ansvarsområden och behöver kunna samarbeta väl med andra. Europaparlamentet ansvarar för att se till att var och en är väl kvalificerad att vara kommissionär och verka i sina respektive områden.

– Det är väldigt mycket att göra eftersom vi fortfarande har en kris. Vi behöver en väldigt hög tillväxt, tre till fyra procent. En procent räcker inte för oss, sade Jerzy Buzek från Polen. EU-kommissionen måste uppfylla förväntningarna från de europeiska medborgarna.

Den officiella utfrågningen pågår mellan den 29 september och 7 oktober, sedan läggs de officiella utvärderingarna fram av Europaparlamentet. Om granskningarna går bra kommer kommissionärerna att godkännas i sin helhet den 22 oktober.

Jean-Claude Juncker har redan valts att efterträda den sittande ordföranden José Manuel Barroso. Han tillträder den 1 november.

Översatt från engelska