Tuberkulos ökar i Storbritannien
Ända sedan forntiden har människor fruktat och sökt botemedel för tuberkulos. På bilden ser vi forskare som arbetar på forskningslaboratoriet för tbc vid Pasteurinstitutet i Paris, den 6 november 1938. (Foto: AFP)


I Storbritannien har antalet fall av tuberkulos nått högsta nivån på 30 år. Samtidigt har det skett en fördubbling av fall med resistens mot antibiotika, en utveckling som oroar de brittiska myndigheterna.

Tuberkulos, eller tbc, är en fruktad infektionssjukdom som plågat människor och djur sedan forntiden. Sjukdomen orsakas av en bakterie som oftast angriper lungorna men kan också spridas till andra organ i kroppen. Vanliga symptom är hosta, bröstsmärtor, nattliga svettningar, allmän svaghet och viktminskning.

Förra året rapporterades drygt 9000 tbc-fall. Sedan år 2000 har antalet fall som är resistenta mot penicillin fördubblats, enligt uppgifter från den brittiska folkhälsovårdsmyndigheten Health Protection agency, HPA .

Den stadiga ökningen av tbc började på 80-talet. Många som insjuknat antas ha fått smittan utomlands. Två tredjedelar av tbc-fallen var utlandsfödda personer, främst från Afrika och Asien.

Eftersom det kan ta upp till två år innan symtomen visas, tror hälsoexperter att många drabbade kan ha fått sjukdomen innan de flyttade till Storbritannien eller smittats när de besökt sitt hemland senare.

Enligt HPA är det viktigt att stävja den oroande ökningen av tbc och hälsovården behöver bli bättre på att diagnostisera sjukdomen i tid.

Varje år dör 300 personer av tbc i Storbritannien. Sjukdomen är behandlingsbar med antibiotika om den upptäcks i tid. De flesta av resterande fallen är hemlösa, narkomaner och fångar.

– Vi är oroliga. Tbc kan förebyggas och behandlas, men om den inte behandlas kan den bli livshotande, säger Ibrahim Abubakar, chef för tbc-övervakning på HPA till BBC News.

I Sverige insjuknar varje år ungefär 600 personer i tuberkulos. De flesta av dem är utlandsfödda. Under senare år har det förekommit att barn smittats på daghem, enligt uppgifter från Vårdguiden.