Tsinghua-klicken i kinesiska kommunistpartiet
Stora hörsalen på Tsinghuauniversitetet i Peking. (Foto: Wikimedia Commons)


Vid ett seminarium med titeln ”Partikonstruktionen i högre utbildningar” som hölls på elituniversitetet Tsinghua i Peking dök Xi Jinping, vice president i Kina och förmodad efterträdare till ledaren i det kinesiska kommunistpartiet, upp som huvudtalare. Under sitt tal betonade Xi behovet av att ”fostra pålitliga efterträdare” (till ledarskapet i partiet).

Många av huvudaktörerna i kommunistpartiet har studerat på Tsinghua, däribland både den nuvarande kinesiske ledaren Hu Jintao och hans efterträdare Xi Jinping. De utgör den så kallade ”Tsinghua-klicken”. Xi tog examen vid utbildningen för estetik och social vetenskap med inriktning på marxistteorier och ideologisk och politisk utbildning.

Sedan 1950-talet är några av de allra mäktigaste männen på den kinesiska politiska scenen utbildade på Tsinghua: tidigare vice premiärministern Yao Yilin, tidigare premiärministern Zhu Rongji samt Song Ping, hög tjänsteman från Gansuprovinsen som var Hu Jintaos mentor. Bland de höga tjänstemännen för närvarande finns Wu Bangguo, ordförande för den stående kommittén i Nationella folkkongressen, och Wu Guanzheng, tidigare chef över partiets enhet för undersökning av korruption.

En titt på deras CV avslöjar att de flesta av dem tagit examen inom naturvetenskap och ingenjörskonst. Zhu Rongji utbildade sig i elektronik medan Wu Bangguo tog examen på institutionen för radioelektronik, med specialisering på studier av elektronrör. Enligt China Vitae, en databas på internet över kända kineser, tog Wu Guanzheng examen på institutionen för kraftteknik med specialitet på termisk mätning och reglerteknik.

Hu Jintao tog examen på institutionen för vattenmiljöteknik, ”där han specialiserade sig på studier av vattenkraftstationer”, enligt China Vitae.

I biografin över Hu Jintao skriver författarna Wen Siyong och Ren Zhichu att med tanke på partiets historia av utrensningar och kampanjer mot intellektuella kan de som studerar etiska och sociala ämnen lättare bli utsatta och uppfattas vara ”antimarxister” eller ”på den borgerliga klassens sida”. Dessutom är de som studerar vetenskap längre ifrån politiska studier och således mindre benägna att engagera sig i något som går emot partiideoligin.

Olika ordföranden på
universitetet har också hjälpt till att skjuta fram sina elever in i kretsen kring det kinesiska ledarskapet. Jiang Nanxiang, som var ordförande på Tsinghua från 1952 till 1966, lyckades ”fostra” Song Ping och den tidigare vice premiärministern Yao Yilin till att bli mäktiga partitjänstemän, liksom även Kang Shi-en, som tidigare var ställföreträdande premiärminister och chef för ett departement som ansvarade för Kinas oljeresurser.

Research av Annie Wu.

Översatt från engelska.