Trygghet viktigare än pengar för unga


Studentmedias undersökning som gjorts bland svenska ungdomar visar att det inte är hög lön som är det viktigaste i karriären. I stället värderar man trygghet på jobbet högst.

Enligt Studentmedias nya undersökning – Trendindex – så har 12 549 ungdomar tillfrågats om vad de värderar högst i karriären och 44 procent har svarat att de värdesätter trygghet på jobbet framför hög lön.

Studien visar också att fler byter jobb på grund av dåligt ledarskap än av löneskäl. De populäraste branscherna bland unga i åldrarna 15-27 år är ”Vård/hälsa”, ”Data/IT” och ”Utbildning/undervisning”. De arbetsplatser som de unga finner mest attraktiva är Karolinska Institutet, Högskola/universitet och FN.

Nio av tio tycker att chefen skall bestämma hälften eller nästan allt på arbetet. Sex av tio unga vill inte bli chefer i framtiden. Annars är just dåligt ledarskap en större anledning till att ungdomar byter jobb än dålig lön.

Balans mellan arbete och fritid är en annan viktig faktor när unga väljer jobb. Faktorer som hög lön placerades först på femte plats bland karriärmålen.

– Det är tydligt att unga värdesätter fritiden betydligt högre än arbetet, säger Jane Mottet Age, utvecklingsansvarig för Trendindex på Studentmedia. Det är därför mycket troligt att status i framtiden kommer att mätas i fritid, trygghet och att vara självgående.

Respondenternas svar har samlats in mellan november 2008 – januari 2009. Bakom undersökningen står kommunikationsföretaget Studentmedia.

Källa: www.webfinanser.com