Tryggare elleverans tror näringsministern
(Foto: Rafa Rivas / AFP)


Eftersom hälften av Sveriges el kommer från kärnkraftverken är det viktigt att de kan försörja samhället med elenergi när behovet är som störst, under den kalla årstiden, något de haft svårt att göra de sista åren.

Snart är det den 1 oktober och Ringhals fyra reaktorer står stilla, ett problem vi känner igen från kärnkraftsindustrin de sista vintrarna. Maud Olofsson träffade på onsdagen företrädare för Sveriges tre största elbolag.

”De har försäkrat mig om att elförsörjningen från kärnkraftsverken kommer att fungera bättre än tidigare vintrar”, säger näringsministern enligt regeringens hemsida.

Olofsson säger också att kärnkraftsbolagen har gjort ett frivilligt åtagande: att de kommande underhållsstoppen på kärnkraftverken ska ske mellan den första april och sista oktober.

”För såväl konsumenter som industri är det ett viktigt besked eftersom det innebär en tryggare elleverans under de kalla vintermånaderna”, säger Maud Olofsson.

Åtgärder som behöver vidtas för att upprätthålla lag, förordning och säkerhetskrav i kärnkraftverken  undantas från bolagens åtagande.