Trötthet kan bero på järnbrist
Spenat innehåller mycket järn. (Foto: David Paul Morris/Getty Images)


Medan skolmedicinen ofta ignorerar värdet av en näringsrik kosts betydelse för hälsan, har den åtminstone anammat vikten av vissa specifika näringsämnen, bland annat järn. Järn är viktigt för att kroppen skall kunna tillverka hemoglobin – proteinet i de röda blodkropparna som transporterar syre genom kroppen och ut i vävnaderna. Järnbrist kan leda till anemi (blodbrist) som ger symptom på trötthet och nedstämdhet.

Vad som är mindre erkänt om järn är att den deltar i reaktioner som genererar energi i kroppen. Det är möjligt att få järnbrist utan att få anemi. Järnbrist utan anemi kan emellertid ändå ge trötthet och sänkt stämningsläge. Detta är särskilt vanligt hos kvinnor, som ett resultat av järnförlust till följd av menstruationer.

Relationen mellan järnbalans, anemi och mental funktion studerades nyligen i en grupp på 149 kvinnor mellan 18 och 35 års ålder [1]. Kvinnorna hade indelats i olika undergrupper; de med goda järnvärden i blodet, de med järnbrist och anemi, och en tredje grupp med järnbrist utan anemi. Alla kvinnorna fick gå igenom åtta mentala funktionstester.

I början av studien fungerade kvinnorna med goda järnvärden bättre och fullföljde uppgifterna snabbare än kvinnorna med järnbrist och anemi. Vad gäller inlärningförmåga och att slutföra uppgifter var resultatet hos kvinnorna med järnbrist utan anemi mellan resultaten hos de två andra grupperna, kvinnor med goda järnvärden och de med järnbrist och tillhörande
anemi.

Enligt min erfarenhet
är de bästa testerna för järnvärdet i blodet, serum ferritin. Som jag erfar finns det ett samband mellan trötthet, låg energinivå och sänkt stämningsläge och ferritin, om den är lägre än 50 mg/ml (mikrogram per milliliter). Speciellt löper kvinnor i fertil ålder risk att utveckla järnbrist. Även veganer och vegetarianer löper risk att få för lite järn.

I studien behandlades kvinnor med järnbrist med extra järn i kosten under en period på åtta veckor. Man såg att en märkbar förbättring i serumferritin hade ett samband med en fem till sju gånger bättre mental funktion. Författarna av studien drog slutsaten: ”Järnhalten i blodet är viktig faktor för kognitiv förmåga hos kvinnor i fertil ålder. De tillade, ”…en allvarlig järnbrist påverkar den kognitiva funktionen för många olika slags uppgifter.”

Inom medicinen kontrollerar vi vanligen tecken på anemi. Men mer sällan kontrollerar vi järnnivåerna. Jag tycker det är viktigt att vara alert för det faktum att även järnbrist utan anemi har negativ inverkan på hälsa och välbefinnande.

De som inte vill fylla på sin kost med mer rött kött och lever bör fundera på kosttillskott med järn.

References:

1. Murray-Kolb LE, et al. Iron treatment normalizes cognitive functioning in
young women American Journal of Clinical Nutrition, 2007; 85(3): 778-787

John Briffa är läkare, författare och hälsoskribent i London, med intresse i kosthållning och naturmedicin.

Briffas webbplats http://www.drbriffa.com/
originalartikel
på engelska.