Trots risker sänder kineser hälsningar till Falun Gongs grundare
Kortet från en person i staden Tai'an, Shandongprovinsen, lyder: "Mästare Li Hongzhi sprider Falun Dafa för att rädda kännande varelser, hans nåd sprider sig till hela universum." (minghui.org)


Allt fler människor i Kina vill skriftligen uttrycka sin tacksamhet mot grundaren av den andliga metoden Falun Gong, trots att det innebär stora risker för dem.

Sedan 2001 har Falun Gong-utövare utanför Kina varje år skickat tusentals specialdesignade gratulationskort på det kinesiska nyåret till grundaren av metoden, Li Hongzhi.

Utöver dessa hälsningar kommer även hälsningar från personer i Kina som inte utövar Falun Gong, men känner ett behov av att tacka Li – trots att den kinesiska regimen förföljer metoden. En expert på totalitarism säger att dessa hälsningar är ”mycket betydelsefulla”, och på samma gång både tilldelar det kinesiska kommunistpartiet ett slag och uppmuntrar folket i Kina att stå upp för sig själva.

Li började lära ut den andliga metoden Falun Gong (även kallat Falun Dafa) år 1992 i Changchun, Kina. 1999 uppskattade en tjänsteman vid Kinas nationella idrottskommission att 100 miljoner människor övade metoden.

De hälsningar från dem som inte utövar Falun Gong, som Epoch Times har tittat på, tackar Li främst för hans ”medkänsla och godhet”. De har skickats via e-post eller landpost till en Falun Dafa-webbplats av människor från alla samhällsskikt, från barn och högskolestudenter till yrkesverksamma och äldre.

Välgångsönskningarna kom så långt norrifrån som Stora Khinganbergen längs kinesisk-ryska gränsen och så långt söderut ifrån som den historiska staden Shaoguan i Guangdongprovinsen. Några av korten har datorgenererad grafik, medan det på andra finns originalkalligrafi och teckningar, eller bara ett enkelt meddelande.

”Mästare Li, tack för allt ditt hårda arbete”, skrev släktingar till en Falun Dafa-utövare i östra Shandongprovinsen i en hälsning som publicerades på Falun Dafa-webbplatsen minghui.org. ”I mer än ett dussin år har vi med egna ögon sett Falun Dafas skönhet och under. Samtidigt har vi också sett det kinesiska kommunistpartiets slughet och bedräglighet.”

”Falun Dafa-utövares medkänsla och osjälviskhet har berört alla omkring dem. De har låtit fler människor få reda på den verkliga situationen … välja den medkännande och goda sidan, och låta oss se Kinas framtid. Tack, medkännande och store Mästare Li!”

Från Kinas allra nordostligaste spets kom hälsningar till Li från barnen till en åldrig mor som utövar Falun Gong i Jamusi i Heilongjiangprovinsen. De ville tacka honom för att han spridit den välgörande metoden.

”I mer än 10 år har min mor varit mycket frisk. Det var helt och hållet Falun Dafas förtjänst. I denna festliga tid vill vi tillönska lärare Li ett Gott Nytt År!”Kortet från anställda på en advokatbyrå i Shandongprovinsen lyder: ”Den ärorika spridningen av Falun Dafa, är alla varelsers välsignelse.” (Minghui.org)

New York-bon Levi Browde, Falun Dafa-utövare sedan 1999 och vd för Falun Dafa Information Center, sade i en telefonintervju att de flesta av dem som skickade hälsningar har sett sina vänner, anhöriga eller arbetskamrater blir friskare och värdigare efter att ha utövat Falun Dafa.

– Jag tror att när folk ser andra förvandlas och gagnas av metoden så inser de värdet av den, sade Browde.

Browde sade att det finns en annan kategori av människor, som skrev till Li för att de såg en ”större bild, såsom korruptionen i det kinesiska samhället”.

Browde sade även att denna grupp av människor beundrar och respekterar Falun Gong och Li, som representerar traditionella kinesiska värderingar och kultur.

”Tack fantastiske Mästare Li för din medkännande nåd. Det är en ära för alla varelser att leva i en tid då du sprider Falun Dafa,” löd en hälsning från alla anställda på en advokatbyrå i Shandongprovinsen.

Den här hälsningen använder det kinesiska uttrycket ”li dashi”, som översätts som ”stor mästare” och traditionellt används generellt för buddhistiska eller taoistisk mästare. Någon som utövar Falun Gong skulle använda ”shifu”. Denna traditionella term betyder ”lärare” eller ”mästare” och tyder på att det finns en personlig relation.

Fastän de anställda på advokatfirman inte är utövare identifierar de sig med och stödjer Falun Gongs andliga undervisning. Kortet från advokatbyrån fortsätter:

”Vilken stor välsignelse det är att i detta skede i historien träffa på Dafa som är baserad på principerna sanning, godhet och tålamod. Världens människor, missa inte detta tillfälle på tusen år att välja Dafa som värdesätter sanning, godhet och tålamod som kan ge en ljus framtid. Medmänniskor, vi bör tacka storartade Mästare Li för hans räddande nåd, i stället för att lyssna på det kinesiska kommunistpartiets lögner och falsarier. I denna speciella historiska period, gnugga dig i ögonen så att du bättre kan skilja på rätt och fel .”

Zhong Weiguang, expert på totalitarism boende i Tyskland, kommenterade i en telefonintervju icke-utövares tacksamhet mot Falun Gong för dess andliga undervisning.

– Många har bevittnat att Falun Gong har gett  det kinesiska samhället och det kinesiska folket i och utanför Kina värderingar och en livsstil som är mer universella, och omfattar djupt rotade kinesiska värden såsom sanning, medkänsla och skönhet och en strävan efter lojalitet samt de yngres vördnad gentemot föräldrarna”, sade han.

Browde sade att hälsningarna sänder ett budskap till både kommunistpartiet och det kinesiska folket.

– Jag tycker det säger något mycket positivt, att allt fler människor erkänner Falun Gong, och inte vad kommunistpartiet talar om för dem att det är. Jag tycker också att det visar den markanta skillnaden mellan vad Falun Gong-utövare gör, hur de lever sina liv, och hur kommunistpartiet regerar, sade Browde.Invånarna i Chenzhou i Hunanprovinsen sänder sina hälsningar till Li Hongzhi. Kortet lyder: ”Vi tillönskar Mästare Li ett Gott Nytt År! Tack för de uppoffringar du gjort för att rädda kännande varelser.” (Minghui.org)

Det kinesiska folket erkänner också, enligt Zhong, att Falun Gong-utövare ”i sin beslutsamhet att fortsätta med sin utövning, har väckt en slags form av aktivism i det kinesiska samhället”.

En grupp från den nordliga Hebeiprovinsen skrev i sin hälsning att de känner till den verkliga historien om Falun Dafa och de ”enorma” ansträngningar som Li har lagt ner på att hjälpa andra. De deklarerade sin avsikt att hjälpa Falun Gong.

”‘Falun Dafa är bra”, ”sanning, godhet och tålamod är bra” är de starkaste orden i universum”, sade de. ”Vi kommer att föra Falun Dafas godhet, tillsammans med dina anhängare, till fler människor runt oss”, löd gruppens hälsning.

I juli 1999 startade Jiang Zemin, dåvarande chef för det kinesiska kommunistpartiet, en kampanj för att ”utrota” Falun Gong. Jiang var rädd för att det fanns för många människor som oberoende gjorde något utanför partiets kontroll och doktriner.

De som utövar Falun Gong har sedan dess utsatts för godtyckliga frihetsberövanden och tortyr. Enligt Falun Dafa Information Center tror man att tiotusentals har dött av tortyr och misshandel.

Zhong sade att en del som skickar hälsningar, särskilt de som bor i stora städer i Kina, tog en avsevärd risk.

– Risken ligger inte bara i kommunistpartiets auktoritära styre, utan också i de människor runt omkring dem som har fått sina sinnen förvrängda av partipropagandan, och som övervakar och rapporterar andra, sade han.

Ändå tar vanliga kineser dessa risker.

Hälsningarna visar, enligt Zhong, att ”kommunistpartiets klor” inte längre kan nå alla landets hörn. Ökningen av antalet gratulationskort ökar säkerhetsnivån för alla dem som bor i Kina och gör livet säkrare för dem som partiet angriper.

– Jag beundrar mycket dem, som är beredda att göra en sådan sak, för deras styrka och mod. Sådana röster har också en betydande inverkan på kommunistpartiet, sade Zhong.

– När fler och fler människor är beredda att höja sina röster så här, då kommer den auktoritära regimen snart att falla.

Översatt från engelska.