Trots förbud används miljögifter i kläder
Tröjor från Levis och Carlings med höga halter av ftalater. (Foto: Naturskyddsföreningen)


Tjugo t-tröjor har analyserats av Naturskyddsföreningen för att se om de innehöll ftalater, miljögifter som bland annat misstänks vara cancerframkallande. I analysen avslöjades att nitton tröjor hade  förekomst av ftalater och bara en gick fri.

Det är illavarslande att ftalater fanns i nitton av de tjugo t-tröjorna, eftersom den här gruppen av miljögifter finns på textilimportörernas lista över otillåtna kemikalier. Ändå hittades kemikalien i varierande mängd i tröjornas plasttryck.

– Negativa miljö- och hälsoegenskaper av ftalater är kända sedan länge. Därför är det oroande att textilföretagen inte har kontroll på vad importerade kläder innehåller, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Höga halter av ftalater fanns i tröjor från Levis, Intersport, Carlings och Red Devil. Inget märke var bättre än något annat och två tröjor från samma märke hade olika halter av kemikalien, visade studien.

På Naturskyddsföreningens hemsida ger textilexpert Andreas Prevodnik rådet:

– Välj bort t-tröjor med plasttryck. Det är det enklaste sättet att slippa de här gifterna. Annars är mitt råd att välja miljömärkta tröjor eftersom de inte tillåter PVC-tryck. Fråga efter tröjor som är märkta med Bra Miljöval, Svanen, Blomman eller GOTS som är en ny internationell märkning.

Men egentligen är det inte tillräckligt. Textilexperten säger vidare om eko-bomullströjor:

– Det är ett bra första
steg att bomullen är ekologiskt odlad. Men för att slippa ftalater räcker det inte. Som konsument vet man ju inget om tillverkningen i fabriken där man har spunnit tråden, vävt, färgat och till sist gjort trycket.

Ftalater är mycket vanliga som mjukgörare i plast och gummi. När plast slits hamnar det som damm både ute och inne och ftalater lakas dessutom ur plasten. De här gifterna produceras i stora mängder och är fettlösliga och även om de inte är långlivade återfinns de i människor och natur. Ftalater är den vanligaste föroreningen i inomhusmiljö och ute i naturen.

Ftalater stör kroppens hormonsystem och kan skada könsutveckling, fertilitet och orsaka cancer. Andra allvarliga hälsoeffekter som i vissa fall orsakas av miljögiftet är allergi, astma, fetma och diabetes.

Källa: Naturskyddsföreningens hemsida