Trots förbättringar vilar Gazas ekonomi på bistånd
En palestinsk bonde plockar jordgubbar för export, vid en gård i Beit Lahia i norra Gazaremsan den 29 november. Nya åtgärder tillåter export av jordgubbar från Gaza. (Mohammed Abed/AFP/Getty Images)


Som en del av den gradvis lättande blockaden som tvingats på Gazaremsan, har den israeliska regeringen den 8 december godkänt ytterligare ett antal åtgärder som tillåter ökade exporter från regionen. Den internationella hjälpen till regionen förblir emellertid en fallgrop för ekonomisk utveckling.

Den 28 november startade en liknande åtgärd med holländsk finansiering som möjliggjorde export av blommor och jordgubbar från den Hamas-kontrollerade Gazaremsan till den europeiska marknaden. Hittills har 23 ton jordgubbar och ungefär 33 000 blommor exporterats, enligt uppgifter från den israeliska regeringen.

Internationella påtryckningar har spelat en nyckelroll i att övertyga den israeliska regeringen att lätta på blockaden. Internationell hjälp och internationellt finansierade projekt är för närvarande ryggraden i Gazas ekonomi.

Beslutet från den 20 juni om att utöka variationen och mängden gods som tillåts komma in i Gazaremsan, togs framförallt på grund av påtryckningar efter flottiljincidenten i maj, då nio aktivister dödades när de försökte bryta igenom blockaden.

Den palestinska ekonomin blomstrade efter Oslo-överenskommelsen 1994, men störtdök som en följd av våldet vid det andra palestinska upproret, känt som ”Intifada”, år 2000. Palestinas ekonomi har sedan dess endast sett en långsam återhämtning. För Gaza har Hamas övertagande lett till internationell isolering och en restriktion av import och export för territoriet.

En internationell rapport från valutafonden i september gällande den palestinska ekonomin, visade en ökning av Gazas ekonomiska indikatorer år 2010. BNP-tillväxten i Gaza uppskattas till 16 procent enligt rapporten.

Rapporten tillägger dock att trots den förbättrade ekonomin är Gazas nuvarande production per capita endast 60 procent av dess nivåer 1994, och arbetslöshetsnivåerna är bland de högsta i världen på 35 procent.

Efter beslutet den 20 juni har 64 internationellt finansierade projekt godkänts av den israeliska regeringen på Gazaremsan. Dessa projekt har fokuserat på hälsa, infrastruktur, bostäder och utbildning.

Trots att de blivit godkända har projekten dragit till sig oro från den israeliska regeringen på grund av de material som krävs.

Godkännande gavs nyligen för att slutföra ett antal byggnadsprojekt ledda av FN på Gaza, totalt värda 110 miljoner US-dollar. Detta har bekräftats av FN:s särskilda koordinator för fredsprocessen i Mellanöstern, följt av det israeliska beslutet att öka exporten från Gaza.

Den palestinska ekonomin — och särskilt Gazas ekonomi — är i hög grad beroende av hjälp från utländska regeringar och frivilligorganisationer.

En strategi för 2011, med en budget på nära 6 miljarder US-dollar, presenterades för de palestinska territorierna av FN:s humanitära konsoliderade appell, s.k. Consolidated Appeal Process, CAP. Strategin stöds av 213 projekt, däribland 147 från lokala och internationella frivilligorganisationer samt 66 från FN:s byråer.

Projekten fokuserar på områden där de palestinska myndigheterna har begränsad räckvidd, däribland Gazaremsan och områden på Västbanken som är under full kontroll av Israel. Summan innefattar inte internationell hjälp och finansiering till de palestinska myndigheterna.

Enligt 2011 års appell, som publicerades förra veckan, har de mest fundamentala parametrarna i blockaden inte förändrats, trots Israels nya policy gentemot Gaza, vilken resulterat i ökat gods och material. Enligt appellen har antalet lastbilslaster som kommit in i Gaza mellan juli och september i år utgjort mindre än en fjärdedel av det som flyttades in på remsan under de första fem månaderna 2007, innan Hamas tog över.

”Såvida övergångarna inte fullständigt öppnas igen i en säker miljö och bland annat tillåter fullständigt återtagande av exportflöden och legitim affärsverksamhet, kommer det socio-ekonomiska strupgreppet om Gaza fortsätta att kväva dess återhämtning och utvecklingspotential samt fortsätta hålla majoriteten av befolkningen beroende av humanitär hjälp”, anges i appellen.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/47401/