Trots en uppgång i tillväxt dröjer återhämtningen för Europa
Symbolen för euron, syns upplyst den 21 januari 2015 i Frankfurt, Tyskland. Euron föll kraftigt mot den amerikanska dollarn i slutet av december. (Foto: Hannelore Foerster / Getty Images)


Trots en liten uppgång i den ekonomiska tillväxten kan den fullständiga återhämtningen för Europa dröja några år till.

Marknaden gladdes säkert när förra veckans graf visade en förbättring av tillväxten på 0,4 procent inom EU under årets första tre månader, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Den billiga oljan hjälpte till liksom Europeiska centralbankens lansering av en ekonomisk stimulans på 1,1 biljoner euro.

Europas ekonomi har haft lågkonjunktur länge så att även en liten tillväxt ses som en återhämtning.

Långsiktig tröghet

Men det kan inte dölja valutaunionens långsiktiga tröghet.

Euroområdets ekonomi är fortfarande sämre än den var innan den globala finanskrisen började 2007-2008.

Euroområdet har en eftersläpning på nästan fyra år efter USA. I slutet av 2011 hämtade USA hem produktionsbortfallet från den globala finanskrisen.

Det kan ta ytterligare ett år innan Europa återfår nivåerna som rådde före krisen.

Bruttonationalprodukten, (BNP), alla ekonomiska utgifter för varor och tjänster, hamnade på 2 434 biljoner euro under årets tre första månader.

Det är cirka 1,5 procent lägre än de 2 471 biljoner euro för första kvartalet 2008, justerat för inflationen.

Minskad arbetslöshet om några år

Mark Zandi, chefekonom på Moodys Analytics, tror enligt AP, att det dröjer till första kvartalet 2016 innan 2008 års nivå bryts.

Det kommer att ta ännu längre tid att minska den nuvarande arbetslösheten på 11,3 procent och en full sysselsättning kan ta ytterligare fyra eller fem år att uppnå.