Trosfrihet saknas i kinesisk domstol


Li Haishan åtalades för att ha ”underminerat genomförande av lag” eftersom han utövar Falun Gong, en fridfull kultiveringsmetod som bannlystes i Kina 1999.

Li, som hållits i förvar sedan tidigt i mars, stod inför rätta i Tangyuans länsrätt i Heilongjiangprovinsen i Kina den 16 juni. Rättegången avslutades utan en dom och nu inväntar Li sitt öde från fängelset.

Lis bekymmer började tidigt i mars då Jiamusi-polisen arresterade honom på hans arbetsplats. De förde hem honom och gjorde en husrannsakan.

Polisen fann där flera av kommunistpartiet förbjudna böcker: ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” (en artikelserie som Epoch Times publicerat), ”Upplösandet av partikulturen” samt ”Zhuan Falun” (Falun Gongs huvudbok). På grund av att han hade dessa tre böcker i sin ägo häktades Li och spärrades in i Tangyuans interneringscenter.

Advokaten Li Xiongbin från den Pekingbaserade advokatbyrån Gao Bo Longhua, försvarade honom och byggde sitt försvar på religionsfriheten, vad lagen faktiskt säger och målets allmänna grund. Advokaten beskrev rättegången i en intervju:

– Domaren tillät i princip den åtalade att ha en försvarare, men jag avbröts flera gånger och avråddes från att tala om religionsfrihet. Det är nödvändigt att analysera vilken effekt den åtalades tro på Falun Gong haft på hans hälsa, arbete och familjeliv. Jag anser att dessa borde falla inom utredningens ram. Jag fick emellertid inte utveckla detta till fullo under rättegången. Åklagaren protesterade och domaren godkände protesten.

– Min känsla av den här rättegången är att jag inte riktigt vet vem vi dömer och vem den åtalade egentligen ska ha skadat, sade Li Xiongbin.

Enligt advokaten hade hans klient, som utövat Falun Gong i mer än tio år, ett gott rykte bland medarbetare, släktingar, grannar och vänner för sin hjälpsamhet och vänlighet.

– Många människor från orten hörde talas om fallet och närvarade vid förhöret, huvudsakligen på grund av den åtalades goda rykte. Alla håller med om att Li Haishan är en bra man. Rätten tillät 40 personer att sitta med. Utöver rättsbiträdena på första raden var åskådarläktarna helt fulla.

Li Xiongbin förklarade vidare:

– Det som skiljer detta fall från andra är att den åtalade behöll en fredlig och ödmjuk attityd. Det fanns inget hat eller konfrontation från hans sida. Li Haishan anser att människor bara behöver få veta sanningen – att Falun Gongs principer är sanning, godhet och tålamod. Många som var på rättegången fick tillfälle att höra sanningen. Han accepterar lugnt det pris han fått betala. Hans enda önskan är att få samhället att vakna.

– Vid slutet av rättegången sade den åtalade att personalen på interneringscentret varit relativt vänlig mot honom eftersom ingen ansåg att han var kriminell eller en fara för allmänheten. Han uttryckte sin uppskattning för detta inför rätten.

När rättegången avslutats följde advokaten Li Haishan ut ur rättssalen, berättar han.
Åskådarna hade suttit kvar och många människor väntade utanför domstolen. De såg med sorg på hur han fördes bort i en polisbil.

– Rätten kom inte med något slutgiltigt utslag, det kommer an på kollegiatskontoret och kollegiatskommittén. Jag tror inte han kommer frias. Det är svårt att säga, men jag tror inte att länsrätten i Tangyuan har modet och ryggraden som krävs.”

Li Xiongbin avslutade intervjun med orden:

– De omfattande, intensiva åtgårderna, såväl juridiska som administrativa, som kommunistpartiet utsatt Falun Gong-utövare för de senaste tio åren, har visat sig misslyckade. Många har mist sin frihet på grund av dem, och nationella juridiska resurser har förslösats. Partiet borde fundera över detta.