"Tron lägger grund för hoppet"
I Första Moseboken står att Gud skapade människan till sin avbild. En detaljbild från Sixtinska kapellet där Michelangelos målning, Skapelsen av Adam, kan ses. (Bild: Wikipedia)


I dag skulle inte många 16-åringar fråga: Varför är inte Gud inskriven i FN-stadgan? Men 1954 ställdes den frågan till Dag Hammarskjöld i tv.

Hammarskjöld, som var FN:s generalsekreterare svarade att stadgans ingress understryker vissa grundläggande fakta.

”FN står, och det med nödvändighet, utanför alla bekännelser men likafullt är organisationen ett trons verktyg, som sådant besjälas den av vad som enar och inte vad som skiljer de stora världsreligionerna åt”, sade Dag Hammarskjöld.

Moral, god hälsa och långt liv

– Det är ett vackert sätt att säga att tron är fundamentet för allt det goda, för allt det vi önskar och hoppas på, också när det ser väldigt hopplöst ut. Det finns egentligen ingen annan grund för hopp, om jag ska vara riktigt brutal, än tron, sade Göran Rosenberg, journalist och författare, efter att han läst upp citatet på ett seminarium på Bokmässan i Göteborg.

Diskussion om Gud på populärt seminarium

Ämnet för seminariet var ”Gud är inte död”. Barbro Matzolds, journalist, ledde samtalet och citerade Roger Scruton, professor i filosofi, som har sagt: ”Gud har flytt, men han är inte död. Han bidar sin tid, i väntan på att vi skall bereda plats för honom”.

Ämnet fyllde en stor sal med intresserade åhörare på mässan. Författaren Kerstin Ekman sade med ledsen röst att Guds närvaro bara finns i media och på bokmässan.

– Dör han om vi inte talar om honom? frågade då författaren och journalisten Ulrika Knutson.

Det finns fortfarande många mysterier som den moderna människan inte förstår, därför tyckte Göran Rosenberg att vi behöver en bra diskussion om Gud. Själv bekänner han sig inte till västvärldens gud, utan till judendomens.

– Det går inte att komma ifrån att kristendomen har präglat Sverige. Det samhälle vi har idag är i hög grad präglat av kristendomen liksom större delen av Europa, sade Rosenberg.

Shen Yun avslutade framgångsrik världsturné

Kristendomen är vår kulturella bakgrund

Det är nödvändigt att undervisa i kristendom, ansåg han, men inte som religion utan som vår kulturella bakgrund, annars går det inte att förstå det här samhället.

Ulrika Knutson höll med om att kunskap om kristendomen i rent sekulär mening behövs, särskilt när ateister på hugget får in en stöt.

– Förnuftet har inte alltid varit en garant för humanism, ömsinthet och icke våld, sade hon och pekade på terrorister i modern tid och på ateismens framfart under kommunistregim i Sovjet.

Hon sade sig bli lite nervös när stridbara ateister i debatten är snabba med att ställa hela den kristna religionen vid skampålen, eftersom de då glömmer bort att det fanns en tid när kristendomen var den stora organisatören av ledande principer i samhället.

– I den stunden glöms allt det goda kristendomen fört med sig. Vi har all högre utbildning och all sjukvård att tacka kyrkan för, sade hon. Ett sådant samtal blir ”onödigt korkat” för det omöjliggör ett samtal om Gud och det stör henne.

Kristendomen har också fört med sig hela kulturvärldar för musik, bild och konst och Kerstin Ekman är orolig att detta kulturarv försvinner med kristendomen.

– Det är alldeles på tok att man bara gör sig av med detta, sade hon.

Göran Rosenberg avslutade samtalet med att säga:

–  Vi är alla besatta av den här frågan, oavsett religion och den är: Hur ska vi leva? Och det är egentligen religionens kärna.

Åtta länders brist på religionsfrihet oroande, enligt rapport