Trepartssamtal gav Abbas besked om tvåstatslösning
Den amerikanska utrikesministern Condolezza Rice skakar hand med Israels premiärminister Ehud Olmert (höger) och Palestinas ledare Mahmud Abbas inför toppmötet i Jerusalem. (Foto: Matty Stern/ AFP/ HO/ US-EMBASSY)


Under USA:s utrikesminister Condoleezza Rices medlingsuppdrag i Mellanöstern har det upprepats åtskilliga gånger: Hamas måste först och främst erkänna Israels existens och upphöra med våldsdåd, om den föreslagna Hamas-Fatahregeringen ska erkännas av det internationella samfundet.

Måndagen trepartssamtal mellan Condoleezza Rice, Israels premiärminister Ehud Olmert och palestinske presidenten Mahmoud Abbas medförde inte några överraskningar, men Rice lovar att återvända till Mellanöstern snart för att stödja diskussionerna i fredsprocessen mellan Israel och Palestina.

– Alla tre parter garanterade våra åtaganden för en tvåstatslösning, enades om att en palestinsk stat inte kan bildas med våld och terror, och upprepade vårt erkännande av tidigare avtal och skyldigheter, meddelande av Rice efter mötet med Olmert och Abbas.

I april 2003 föreslog USA, EU, FN tillsammans med Ryssland en långsiktig plan som bland annat kräver att Palestina erkänner Israel, slutat med våldsdåd och följer tidigare överenskommelser i fredsprocessen.

Måndagens toppmöte, som var ett försök att återuppta fredssamtalen i Mellanöstern, slutade utan framsteg, men Olmert sade att han ska uppehålla kommunikation med palestinierna, rapporterade Al Jazeera.net.

Vid en träff med journalister dagen innan, den 18 februari sade Rice att hon inte förväntar sig något snabbt resultat.

Sedan Hamas seger i parlamentsvalet januari 2006 har maktkampen mellan medlemmarna i Abbas Fatahparti och Hamas trappats upp till blodiga strider. Internationellt var valresultatet en chock då USA och EU betraktar Hamas som en terrororganisation. Sanktioner från väst och inbördesstrider tvingar det palestinska samhället mot ett totalt sammanbrott.

Den 9 februari 2007 träffade Hamas och Fatah en överenskommelse i Mecka om att bilda en samlingsregering. Men Hamas har inte ändrat sin ståndpunkt om att inte erkänna Israels existens.