Tremånadersbaby självantänder
Läkare överlägger om tillståndet för den tre månader gamla indiska babyn vars kropp självantänder. Bild från en video visad av Asian News International. (Epoch Times)


Bland det märkligaste av märkliga fall är en endast tre månader gammal indisk baby som har självantänt tio gånger sedan födseln.

Babyn Rahul vårdas för sina brännskador på Kilpauk Medical College Hospital i den indiska staden Chennai. Hans tillstånd kallas spontaneous human combustion (SHC), spontan mänsklig självantändning, enligt en rapport från Indo-Asian New service.

SHC är fortfarande ett medicinskt mysterium med endast 200 fall rapporterade från hela världen de senaste 300 åren. Rahul är förmodligen den yngsta.

Man gissar att brännskadorna orsakas av brännbara ämnen som frigörs från barnets kropp. Läkarna säger att många försiktighetsåtgärder måste vidtas om barnets liv ska kunna räddas. Många dödsfall har rapporterats i fall av SHC.

”Barnet bör vistas i ett svalt och luftigt utrymme och bör alltid hållas borta från brandfarliga föremål och aldrig utsättas för het sol någon längre stund. Vidare ska barnet vara klädd i brandsäkra kläder”, sade Narayana Babu, professor och chef på pediatrikkliniken på Kilpauk Medical College enligt The New Indian Express rapport.

Läkaren påpekade dock att det fanns en risk för att det kan ta eld inuti kroppen. ”Vi har specialister på hud, njurar och brännskador som övervakar barnet, plus ett team av andra läkare som övervakar honom dygnet runt”, sade han enligt rapporten.

Rapporten nämner också att en annan läkare från sjukhusets brännskadeavdelning hävdar att ingen mänsklig vävnad kan antändas av sig själv.

Doktor P Ramakrishnan från KMC-sjukhuset berättade för The New Indian Express att man ännu inte kommit fram till någon slutsats och att barnet är under observation för att man ska kunna fastställa den faktiska orsaken till branden. Enligt samma rapport säger sjukhuskällor att den rättsmedicinska undersökningen som genomförts på Rahul inte upptäckt någon brännbar gas som orsakat elden på kroppen.


Översatt från engelska