Tre solar över Kina – en optisk villa?


En ”trefaldig sol” kunde ses i Nordvästra Kina, över Changchun, huvudstaden i Jilinprovinsen, den 8 januari. Två mindre solar framträdde på vardera sidan om den vanliga solen. De båda mindre solarna var en tiondel så stor som huvudsolen och hade en cirkulär och regnbågsliknande ljuskrans runt huvudsolen och ett starkt ljus på toppen.

Experter menar att detta är det astronomiska fenomenet ”fantomsol”, vilket officiellt kallas ”halo”, och som orsakas av ljusets refraktion i atmosfären.

Refraktion är när en elektromagnetisk våg, såsom ljus, ändrar riktning när hastigheten ändras då den passerar genom ett annat medium.

Refraktionen har ansetts uppstå i iskristaller som formar de relativt höga moln som kallas cirrusmoln. Dessa moln är vanligare på vintern än på sommaren.

Fenomenet fångades på
kameror och mobiltelefoner av många människor som såg det som en väldigt ovanlig händelse. I den kinesiska kulturen anser man att en ”trefaldig sol” är en manifestation av ett betydelsefullt socialt fenomen.

Detta är inte första gången en ”trefaldig sol” har dykt upp över Kina. 2010 visade en bild från scol.com.cn tre solar i Leshan i Sichuanprovinsen. Bilden togs omkring 8.00 på morgonen den 26 juli.

Dessa tre solar bildade dock en triangulär form, och detta kan inte förklaras av fenomenet ”fantomsol”, där solarna bara kan framträda i samma plan, eller sida vid sida. Fenomenet i Leshan har fortfarande inte kunnat förklaras och har beskrivits som UFO:n av vissa observatörer.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49049/