Tre miljarder människor riskerar sin hälsa när de lagar mat
En kvinna i Guatemala lagar mat över öppna elden med barnet lindat på sin rygg. (Foto: Med tillstånd av Nigel Bruce)


Då matlagning anses vara en säker handling i större delen av västvärlden är det en potentiellt dödlig verksamhet i andra regioner.

– Matlagning är den största hälsorisken i världen, sade Radha Muthiah, verkställande direktör vid Global Alliance for Clean Cookstoves, till Epoch Times.

Hennes organisation uppskattar att 3 miljarder människor runt om i världen är beroende av fasta bränslen som ved, kol, träkol och gödsel för matlagning.

-Tre miljarder människor riskerar död, sjukdom och skador på grund av olika faktorer som är direkt förknippade med den till synes enkla handlingen, matlagning. Fyra miljoner människor dör årligen – vilket innebär att efter högt blodtryck, alkohol och tobak, är luftföroreningar vid matlagning den största dödsorsaken i världen, sade Muthiah.

Kol är det mest sålda bränslet när det gäller hushållsenergi och fasta bränslen används oftast i öppna spisar och andra primitiva spisar med otillräcklig ventilation, vilket exponerar familjerna för giftig rök inomhus, enligt en artikel i ACS tidskriften Environmental Science & Technology.

De primitiva spisarna påverkar också den globala uppvärmningen eftersom miljontals ton sot sprids i atmosfären.

En ren spis kan minska koldioxidutsläppen med upp till tre ton per år, enligt Global Alliance of Clean Cookstoves.

– Då det är kvinnor som tjänstgör som kockar i de flesta utvecklingsländer, oftast med sina små barn vid deras sida, orsakar hushållens luftföroreningar en rad olika cancerformer, hjärt- och lungsjukdomar, grå starr och utvecklings- och neurologiska effekter, sade Muthiah.

Kvinnor och barn tillbringar också en hel del tid åt att samla in bränsle, en av de uppgifter som hindrar dem från att gå i skolan, då de måste tillbringa mycket tid hemma. Flickor tillbringar så mycket som 20 timmar per vecka för att samla in bränsle.

I många sub-Sahara afrikanska länder är nästan varje hushåll beroende av fasta bränslen. Även i Sydasien och Sydostasien använder de flesta människor dessa primitiva spisar. I Indien är hushållens luftföroreningar från matlagning den ledande hälsorisken.

Olika experter och regeringar har försökt att angripa problemet med olika resultat och under 2010 bildade utrikesminister Clinton Global Alliance for Clean Cookstoves, ledda av Förenta Nationernas Foundation, för att ta itu med detta problem.

– Idag består alliansen av fler än 650 partners från sex kontinenter där alla arbetar mot målet att hundra miljoner hushåll skall ha bytt till rena spisar och bränslen år 2020, sade Muthiah till Epoch Times.

För att nå detta mål, har olika åtgärder genomförts såsom forskning för att understryka problemet och de lösningar som visat sig fungera, fastställande av de första internationella standarderna för att definiera säkerhet vid spisen, renhet och effektivitet; genomföra marknadsbedömningar inom landet; stödja testcenter världen över, sammanföra investerare med spisföretagare och många andra aktiviteter.

-De länder där Alliansen har riktat in sina resurser på i detta stadium är Bangladesh, Kina, Ghana, Kenya, Nigeria och Uganda, sade Muthiah.

Byte till renare spisar kommer att ha en enorm inverkan på både människor och miljö. Det kan minska bränsleförbrukningen och exponering för spisrök, vilket kommer att leda till bättre hälsa och en hälsosammare miljö.

– Genom att involvera kvinnor i hela den här spisprocessen kan vi driva på utvecklingen av att anta rena matlagningslösningar som är nödvändiga för att en dag gå från att säga ”matlagning ska inte döda ” till ”matlagning dödar inte”, sade Muthia.