Tre kristna avrättade i hemlighet i Kina
(FOTO: AFP/GettyImages)


Xu Shuangfu, Li Maoxing och Wang Jun, ledare för ett fristående kristet samfund avrättades i hemlighet för mord förra veckan av den kinesiska kommunistregimen. Xu Shuangfus advokat Li Heping fick beskedet från domstolen via ett telefonsamtal.

Rättsfallet som internt gick under beteckningen ”Thunder No. 1” var ett stort fall för den kinesiska säkerhetstjänsten. Fallet involverade hela 63 personer. Det påbörjades i mars 2003 och fick spridning till Shandong, Jiangxi, Sichuan och ytterligare sju provinser. Fram till idag har 22 personer dömts till döden och ytterligare 12 har avrättats.

När advokat Li Heping intervjuades av Epoch Times sa han: ”I dag ringde domstolen och frågade om min adress så att de kunde skicka det slutgiltiga domstolsprotokollet. Jag frågade vad utslaget hade blivit. Domaren sade att personerna avrättades förra veckan. Jag blev oerhört chockad. Vi har inte fått den slutgiltiga domen och inte heller har familjemedlemmarna fått träffa de åtalade, men de har redan blivit avrättade. Det är fullständigt bortom all kontroll.”

Varken advokaten eller reportern kunde få kontakt med Xu Shuangfus familj. Enligt vissa källor har Xus syster torterats så allvarligt att hon nästan brutit samman fullständigt. Övergreppen skedde efter att hon avslöjade den tortyr som hennes bror utsattes för i fängelset. Hon har arresterats och kvarhålls i fängelse.

Li Maoxings fru berättade för Epoch Times att hon tagit emot telefonsamtal från domstolen i Shuangya. Hon blev tillsagd att omedelbart bege sig domstolen för att hämta Lis aska. Hon sade med sorg i rösten: ”Jag har inte gått dit för att hämta stoftet. Jag står inte ut med det här längre. Jag vill inte gå dit.”

Målet i korthet

Samfundet som leddes av Xu Shuangfu är en av Kinas många så kallade huskyrkor och uppges ha över en halv miljon medlemmar.  Ledaren för samfundet, Xu Shuangfu, anklagades för ”olagligt missionsarbete” och för att ha organiserat aktiviteter i en ”ondskefull kult”. Han skickades till ett arbetsläger och dömdes till över tio års fängelse.

I april 2004 anklagade Heijlongjiangs provinsdomstol Xu Shuangfu, Li Maoxing och andra personer för att ha varit inblandade i mordet på 20 personer från ett annat samfund. De anklagades också för att ha varit inblandade i bedrägeri och andra brott. Över tio advokater från Peking och provinserna Shandong och Heilongjiang har fört de åtalades talan.

I mars i år, efter tre och en halv dagars förhandlingar vid Shuangyas domstol avslutades domstolsförhandlingarna. Flera av de anklagade berättade att de förhörts med brutala tortyrmetoder.

Efter de första domstolsförhören i juli i år dömdes Xu Shuangfu och tre andra personer till döden. Ytterligare tre personer dömdes till 15 års fängelse. Från den 17 till den 19 oktober höll Heilongjiangs provinsdomstol den andra utfrågningen i det här fallet.

Advokaten: "De åtalade var oskyldiga"

– Alla de åtalade i det här fallet var kristna. De anklagades för att ha begått brott, men deras religion nämndes inte. Jag menar att det finns ett problem här, sade advokat Li Heping.

Han menade att bevisen som lagts fram var olagliga och undermåliga och att den juridiska proceduren inte hade följts. Flera av de åtalade utsattes för grov tortyr under förhören. Xu Shuangfu och andra torterades upprepade gånger. Varje gång var tortyrens syfte att de åtalade skulle skriva under fabricerade historier. Om de vägrade skriva under fortsatte tortyren. Ibland grep man tag i den åtalades hand och tvingade fram en namnteckning eller tog fingeravtryck. En del av de åtalade torterades ihjäl under förhören.

Li Heping sade att de så kallade bevisen som användes av domstolen i själva verket var muntliga erkännanden som tvingats fram under tortyr. Enligt bestämda regler i lagstiftningen kan ett mål inte avgöras enbart på muntliga uttalanden. Det är också olagligt att använda illegala bevis i en domstol.

Enligt Li Heping förnekade Xu Shuangfu bestämt alla åtalspunkter. Han förnekade sitt muntliga erkännande och förklarade att han förhörts under tortyr och han misshandlats för att erkänna allting. Han framhöll tydligt att han inte hade någonting att göra med morden och betonade att Gud förbjuder dödande. Li Maoxing försvarade sig själv med orden: ”Om en person dödat någon men inte ens befann sig på platsen för brottet, hur kan han då ställas inför rätta för mord?”

Bakgrund: Huskyrkor

Det kinesiska kommunistpartiet vill kontrollera alla organisationer i Kina. Det finns fyra kristna samfund som är lagliga i Kina: Three-Self Patriotic Movement och China Christian Council för protestanter som har cirka 15 miljoner medlemmar, samt Chinese Patriotic Catholic Association och Chinese Catholic Bishops Council som organiserar cirka fyra miljoner katoliker.

De officiella katolska samfunden har inte påven i Rom som sitt överhuvud. I stället har det kinesiska kommunistpartiet utsett en kinesisk påve. Vatikanen har heller inget inflytande över vilka biskopar som väljs. Vill man som katolik följa påven i Rom får man ansluta sig till en katolsk så kallad ”huskyrka”. Dessa betraktas som olagliga av regimen. Katolska ”huskyrkor” har ungefär 12 miljoner medlemmar.

Kristna samfund som inte kontrolleras av den kinesiska kommunistregimen kallas för ”huskyrkor”. De får inte tillgång till offentliga kyrkor och håller ofta gudstjänster och möten hemma hos någon av sina församlingsmedlemmar. De ses som illegala av kommunistpartiet. Många av dessa förföljs brutalt. Medlemmarna riskerar att bli skickade till tvångsarbetsläger eller fängslas för ”olaglig religiös verksamhet”. De utsätts ofta för grym och skoningslös tortyr av den kinesiska kommunistregimen. Också en sak som att dela ut biblar gratis kan leda till långa fängelsestraff. Nyligen dömdes en kristen pastor till två års fängelse och skyhöga böter för att ha gratis ha delat ut biblar.
http://www.theepochtimes.com/news/6-10-23/47340.html

Enligt BBC News sitter hundratals kristna fängslade för sin tro i kinesiska tvångsarbetsläger. Många torteras så allvarligt att de avlider.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3993857.stm

Hur många som tillhör huskyrkor eller underjordiska kyrkor som de också kallas för, är svårt att beräkna. Uppskattningar varierar mellan 50 och 100 miljoner människor. Time Magazine uppgav siffran 65 miljoner i augusti 2006. Alla dessa samfund står utanför den kinesiska kommunistregimens kontroll och riskerar att förföljas.

Amnesty International och andra människorättsorganisationer har fördömt den kinesiska kommunistregimen för dess brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Brott mot trosfriheten, tortyrkonventionen, organisationsrätten, tryckfriheten och mötesfriheten begås av den kinesiska kommunistregimen varje dag. Detta trots att Kina har skrivit under många avtal där de förbundit sig att respektera dessa grundläggande mänskliga rättigheter.

Ursprungsartikeln hittar du här:

http://www.theepochtimes.com/news/6-11-29/48739.html