Tre av tio vanvårdade barnhemsbarn utan ersättning


Hittills har tre personer av tio som vanvårdades på barnhem och fosterhem 1920-1980 fått avslag på ansökan om ersättning, meddelar SR.

De barn som utsattes för vanvård på barnhem och fosterhem mellan 1920 och 1980 får i år och nästa år söka 250 000 kronor i ersättning från staten.

Av de 319 första ansökningarna som Ersättningsnämnden har tagit ställning till har dock 100 fått avslag. 219 personer har beviljats ersättning.

Peter Lindberg, som är presstalesman för föreningen Vanvårdad och bortglömd, tycker att kommunerna, som beslutar om att placera barn, ska ta sitt ansvar och dela ut ersättning till dem som farit illa, sade han till SR. Han var själv en av dem som fick ersättning beviljad.