Tre års arbetsläger för att ha spridit "Nio kommentarer"
Wu Yalin (Foto: Wang Renjun/Epoch Times)


Den 27 december anlände människorättsförsvararen Wu Yalin till Taipei i Taiwan. Det har rapporterats att Taiwans råd för Kinarelationer överväger om de skall ge Wu politisk asyl, men diskussionerna verkar inte gå i en positiv riktning.

Wu, som tidigare dömts till nio års fängelse, sade att han nyligen dömts till tre års arbetsläger efter att han spridit boken ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” och vädjat för mänskliga rättigheter. Han tvingades därmed att fly.

Wu säger att vänner från hans hemstad, genom den kinesiska webbsajten för mänskliga rättigheter ”64 Tianwang”, berättat att ett av regimens departement utfärdat ett arresteringsbeslut för honom med anklagelsen att han ”samarbetat med antikinesiska krafter utomlands för att störta regeringen”.

Wu bad omvärlden att uppmärksamma hans fall och hoppas att Taiwans regering skall ge honom politisk asyl.

Tre års arbetsläger för att ha gett ut tre exemplar av de ”Nio kommentarerna”

När Wu intervjuades av Epoch Times förklarade han varför han flytt. Wu sade att Falun Gong-utövare delat ut ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” i ett område i Sichuanprovinsen. Efter att ha läst tyckte han att informationen var bra och sanningsenlig så han gav tre böcker vidare till vänner. Han kunde aldrig tänka sig att någon skulle informera om vad han gjort.

I november sade en vän i polisdepartementet att stadskommisionen i Bazhong bestämt sig för att sända honom till tre års arbetsläger. En av anklagelserna mot honom var vad de kallade att ha spridit Falun Gongs antirevolutionära material (det kinesiska kommunistpartiet anser sig själva vara revolutionärer). Andra anklagelser var att han varit i kontakt med webbsajten 64 Tianwang och för att flera av hans vädjanden ansågs ha ”stört lag och ordning i Peking”.

Wu berättar att förföljelsen av Falun Gong är väldigt allvarlig i Sichuanprovinsen. Enligt honom brukar en kvinnlig Falun Gong-utövare, hustru till en kommunistkader på mellannivå, bege sig till allmänna platser för att dela ut material om Falun Gong och prata med människor om att lämna partiet. Hon har två gånger skickats till tvångsarbetsläger och i november 2007 arresterades hon och dömdes till fem års fängelse.

Wu sade:

– Jag är inte själv Falun Gong-utövare men jag stödjer inte förtrycket av Falun Gong. Falun Gong förbättrar ens fysiska hälsa, vad är det för negativt med det? KKP (Kinas kommunistparti) kan bara inte tolerera det.


Dokument som Wu Yalin tagit med sig (Foto: Wang Renjun/Epoch Times)

Dokument som Wu Yalin tagit med sig (Foto: Wang Renjun/Epoch Times)

Grym tortyr i fängelset

Wu sade även att han blivit bestraffad efter att ha avslöjat hur länets högste ledare bedrivit oegentligheter i ett val. Wu sändes till Sichuanprovinsens tredje fängelse och kvarhölls där i nio år. Under sin fängelsevistelse utsattes han många gånger för grym tortyr, bland annat hölls han fängslad till händer och fötter, sattes i isoleringscell, tvingades att sitta i en vattenfylld cell, misshandlades upprepade gånger och utsattes för svält.

Flydde för att avslöja tyrannin

Efter att ha fått vetskap om att han var inofficiellt dömd till tre års arbetsläger fick han rådet att fly. Efter att ha övervägt saken kom han fram till att folket i Kina skulle tvingas fortsätta lida under KKP:s förföljelse och han bestämde sig för att söka efter demokrati och frihet, och sökte därför politisk asyl i Taiwan.

Wu sade:

– Jag vill nu avslöja deras tyranni och den förföljelse jag genomlidit. Nu vill de fortsätta förfölja mig i ytterligare tre år. Jag kan inte längre stanna i Kina och söker därför politisk asyl.

Han sade också att även om KKP hävdar att de har 70 miljoner partimedlemmar så är det i själva verket så att många vill dra sig ur partiet. Han sade att de sett partiets tyranni men behållit ilskan inom sig själva.

Wu betonade att han kommer att kämpa för att få stanna om han får avslag på sin ansökan.

– Jag lämnar ondskan för godheten, jag söker demokrati och frihet men om jag inte kan få frihet i ett demokratiskt och fritt land så vet jag inte hur jag skall förklara det här… att skicka mig tillbaka till Kina vore ett brott.

Översatt från version