Transportföretag plundras på miljardbelopp varje år
Bilen har inget samband med texten.(Foto: Sven Nackstrand / AFP)


Av allt gods som transporteras i Sverige så blir transportföretagen årligen bestulna på cirka en miljard, utan att det anmäls. Det går dock att vidta säkerhetslösningar visar en avhandling av Luca Urciuoli, Lunds universitet.

De flesta transportföretag, speciellt de som har lägre säkerhet, har inte vidtagit några säkerhetsåtgärder. De anser att polisen inte gör något, att brottslingarna inte åtalas eller döms korrekt.

Dessa åkare prioriterar att godset ska komma fram i tid snarare än att skydda godset. Brottslingarna har ofta tillgång till tekniska och ekonomiska resurser, och kommer snabbt underfund säkerhetslösningarna.

– Idag gör de flesta företag inga investeringar överhuvudtaget. Trots att det är ganska enkelt att fixa stöldsäkra dörrar, inbrottslarm och bra lås på lastutrymmena. Kriminella hinner ofta göra inbrott när chauffören lämnar lastbilen för lunch, sover i lastbilen eller levererar varor till kund, berättar Luca Urciuoli i ett pressmeddelande.

Stölder under transport är ett växande problem. Företagen rapporterar sällan stölderna till polisen, och inte heller till försäkringsbolaget eftersom de då riskerar att få en dyrare premie. Luca Urciuolis avhandling visar att bristen på rapportering och statistik leder till att problemet underskattas.

– Utbildning är nödvändigt för att fler transportörer ska satsa på säkerhetsarbete. En bra start är att transportföretagen börjar rapporterar in alla stölder internt och till polisen. Då får man statistik som speglar verkligheten och det blir enklare att argumentera för åtgärder, kommenterar Luca Urciuoli.

Det är mindre företag som dominerar transportbranschen. De behöver ofta hjälp med säkerhetsanalyser. Kostnaderna för vidtagna säkerhetsåtgärder måste fördelas på alla nivåer, framhåller Luca Urciuoli – infrastruktur, terminaler, fordon, pallar, kartonger och konsumentförpackning längs hela logistikkedjan.

Säkerhetsbolagen borde marknadsföra sina produkter och tjänster så att företagen förstår att de kan öka sina intäkter. Försäkringsbolagen skulle kunna sänka sina premier när transportfordonet har bra säkerhet.

Svårigheterna ligger i att komma överens med avsändare, mottagare och serviceleverantörer om skyddsåtgärder som skall tillämpas vid ett specifikt transportuppdrag och precisera dessa i transportavtalet.

Höga nivåer av kriminalitet gör att samhället förfaller och hindrar ekonomisk utveckling, menar Luca Urciuoli . Han säger att bristen på skydd av distributionsnätet även medför högre sårbarhet för terrordåd.

Avhandlingen heter: Security in Physical Distribution Networks – A Survey Study of Swedish Transport Operators.