Trängselskatt i Göteborg


Förslaget om trängselskatt i Göteborg har godkänts i kommunfullmäktige på torsdagen. Det rör sig om fyrtio betalstationer, som kommer att finnas i en cirkel runt centrala Göteborg. Avgifterna ska leda till mindre trafik och finansiera delar av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Det blev inte någon minskning av trafiken i Stockholm efter att tränselskatten blev permanent där för två år sedan. Karin Brundell Frej vid konsultföretaget WSP uppger till DN att trafiken har ”ökat med någon procent jämfört med försöksåret”.

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Anneli Hulthén, säger till DN att beslutet är viktigt:

– Därför att det utgör en del av finansieringen av det paket som gör att Halland och Västra Götaland ska få en bra infrastruktur.

Trängselskatten ska ge tolv av de totalt trettio miljarder som behövs för att finansiera det västsvenska infrastrukturpaketet.

Det ska kosta tio kronor att passera betalstationen och maximalt 60 kronor om dagen. Under juli månad ska det vara gratis liksom det ska vara gratis dag före helgdag.

Det finns ett dyrare alternativ där varje passage kostar elva kronor. Fullmäktige röstade genom förslaget på torsdagen efter knappt 40 minuters debatt.

Innan detta blir verklighet ska en begäran skickas från Göteborgs stad och Vägverket till regeringen. Beslut fattas under våren i riksdagen.