Tranbärsjuice kan sänka blodtrycket
Antioxidanterna i tranbärsjuice kan hjälpa till att sänka blodtrycket vid regelbunden konsumtion. (American Heart Association)


Att regelbundet dricka tranbärsjuice med få kalorier kan vara gynnsamt för hjärtat genom att blodtrycket sänks på ett naturligt sätt, enligt en ny amerikansk forskning.

I studien, som utfördes av amerikanska jordbruksdepartementet, sattes 56 friska deltagare på en kontrollerad diet i åtta veckor. Under den tiden drack de antingen lågkaloritranbärsjuice eller en placebodryck med matchande färg, smak, kalorier, socker och vitamin C.

Ledande forskaren Janet Novotny förklarar i ett e-postmeddelande att resultaten i andra studier har varit motstridiga, kanske på grund av att deltagarnas diet inte kontrollerades.

“Tidigare studier som undersökt effekten av tranbärsjuice på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar har varit ofullständiga eller till synes motsägelsefulla. Vissa studier har tytt på att det finns fördelar och andra studier har inte påvisat någon effekt”, sade Novotny.

”Vi genomförde vår studie som en dubbelblind, placebokontrollerad studie med en kontrollerad diet för att minska variabiliteten och ta bort risken för fördomar.”

Deltagarnas blodtryck mättes i början, mitten och slutet av studien. De som drack juicen visade en betydande sänkning av blodtrycket, i genomsnitt från 121/73 mmHg till 118/70 mmHg, medan det inte fanns någon förändring i placebogruppen.

Tranbärsjuice innehåller mycket antioxidanter, liknande de som finns i annan mat som frukt och te, vilka har kopplats till lägre blodtryck i andra studier.

Novotny tror att vanlig tranbärsjuice också är gynnsamt, även om ytterligare forskning skulle krävas för att testa detta.

”Tranbärsjuice är rikt på fenoliska beståndsdelar, både vid sötning med socker och med konstgjorda sötningsmedel. Därför skulle jag förvänta mig att vanlig tranbärsjuice och lågkaloritranbärsjuice har liknande hälsofördelar”, sade hon.

Resultaten presenterades i American Heart Association’s High Blood Pressure Research 2012 Scientific Sessions den 20 september.

Översatt från engelska