Tragiska självmordsfall bland Kinas "kvarlämnade barn"
Kinas utsatta "kvarlämnade barn": Chen Xi, Chen Zhou och Liang Xiaoyan, som alla bor med sina mor- respektive farföräldrar leker i ett hus, den 5 mars 2007, i Chongqing. (Foto: China Photos/Getty Images)


Ett barn begick självmord och två andra försökte, i en tragisk händelse i södra Kina. Invånarna i byn där det hände, försöker nu hantera frågan om hur fattiga arbetande föräldrar i Kina kan balansera arbete och familjeliv.

Tre skolbarn från Nanlus grundskola i byn Hetong i Guangdongprovinsen, varav två var syskon, drack bekämpningsmedel för att ta sina liv den 5 oktober. Den äldsta flickan, 12-åriga Yang Haibo dog, medan hennes vänner, en bror och en syster på elva respektive nio år, med efternamnet Ling, överlevde, och behandlades på sjukhus, enligt Southern Rural News.

De två överlevande barnen sade att deras föräldrar arbetade i en annan stad och att de sällan var hemma. Alla tre kände att deras föräldrar inte älskade dem. Särskilt flickan som dog upplevde att hennes mor, som ofta skällde på henne, inte älskade henne. De tog med en flaska bekämpningsmedel ut på ett sötpotatisfält i utkanten av byn och drack den giftiga vätskan.

Nanfang Daily talade med Yang Haibos far, som var lärare på skolan. Han pekade sorgset på anslagstvlan vid skolans grindar, där det satt en teckning som hans dotter ritat, och som han satt text till. Det var många ord om att sätta värde på livet, enligt artikeln.

Bakom barnens smärta och känsla av att vara oälskade finns den stress som många föräldrar känner när de försöker försörja sina familjer på Kinas fattiga landsbygd.

Xie, som bor i Hetong, sade till Epoch Times att byn är fattig. Folks huvudsakliga inkomst kommer från risodling. Man har 0,5 mu (330 kvadratmeter) mark per person, vilket innebär att en familj på tre personer har 1,5 mu. Den årliga inkomsten från detta är mindre än 2000 yuan per år. Om de vuxna inte åker till staden för att arbeta är det mycket svårt att klara sig, sade Xie. Därför arbetar mer än hälften av bönderna i Hetong någon annanstans, som migrantarbetare.

– De tre barnen som drack bekämpningsmedel bor med en förälder eller en gammal släkting. De får troligen inte tillräckligt med kärlek. Alla säger att det är så, sade han.

Lu, från den närbelägna byn Dongjiang sade även han att orsaken till barnens självmordsförsök var att deras föräldrar var borta från hemmet så mycket.

– Många barn blir lämnade hemma helt utan föräldrar i alla byar. Omkring 70-80 procent av de unga bönderna är migrantarbetare på andra platser. Så deras barn lever med mor- eller farföräldrarna.

Lu sade att problemet med ”kvarlämnade barn” har med fattigdom att göra och att det är ett systemproblem, ett socialt problem.

– De har inget annat val än att vara migrantarbetare. Föräldrarna är hjälplösa. Problemet med kvarlämnade barn måste lösas, sade Lu.

På senare år har kinesisk media rapporterat om flera självmordsfall bland grundskolebarn. I juli försökte fem stycken sjätteklassare i Xinglin i Shaanxiprovinsen ta sina liv genom att dricka bekämpningsmedel i ett gammalt tempel. De upptäcktes av förbipasserande bybor och fördes till sjukhus. Fyra av dem var barn som lämnats kvar av migrantarbetare.

Mo, som är psykolog vid ett hjälpcenter i Guangzhou sade till Epoch Times att många barn inte kan få nog med kärlek och omvårdnad av sina föräldrar. Många föräldrar ger sina barn materiella saker som pengar, mat, bra kläder och skolmaterial varje månad, men det är sämre när det gäller det själsliga. Vad barnen behöver mycket mer är att kommunicera med sina föräldrar och få uppmärksamhet och respekt från dem, sade han.

– Det här hände i en fattig by. Föräldrar måste arbeta utanför byn för att överleva. Det är svårt för dem att ta med sig sina barn. När de kommer upp i puberteten, om de inte har sina föräldrar omkring sig och blir väl omhändertagna känner de ingen tillhörighet. Det kan leda till att de utvecklar extrema karaktärsdrag, sade Mo.

Översatt från engelska.

Read the original Chinese article.