Trådlösa telefoner påverkar hjärtat
Forskaren Magda Havas i Kanada har upptäckt bevis för att trådlösa telefoner påverkar hjärtats rytm och ger sjukliga föändringar i blodet. (Foto: Robyn Beck/AFP)


Forskaren Magda Havas vid Trent University i Kanada har upptäckt att trådlösa telefoner påverkar hjärtats rytm och ger sjukliga förändringar i blodet.

Magda Havas är professor vid Trent University i Peterborough i Kanada där hon undervisar och forskar om biologiska effekter av elektromagnetiska fält och elöverkänslighet. Hon har lång erfarenhet och har även skrivit tre böcker och över 100 publikationer i ämnet.

I en undersökning lät Magda Havas exponera 25 elöverkänsliga personer för DECT-telefonens basstation. Det visade sig att 60 procent fick en omedelbar påverkan på hjärtat när de exponerades utan att de visste om det.

Havas har också studerat förändringar i blodet på sig själv med mikroskop efter att ha exponerats för elektromagnetiskt fält från en dator i 70 minuter och från DECT-telefon i tio minuter.

Hon såg att cellerna i blodet klumpar ihop sig och därmed minskar syretillförseln, blodcirkulationen och förmågan att göra sig av med restprodukter. Det liknar den blodbild som kan ses hos cancersjuka personer. Effekterna som setts i blodet kan visa sig i form av symtom som huvudvärk, blodtrycksproblem, trötthet och koncentrationstörningar. Det innebär en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Förändringarna i blodet återgick till det normala tio minuter efter det att Magda Havas hade avslutat exponeringen. ”Andra har kanske inte samma tur”, menar Havas.

Mona Nilsson är miljöekonom och frilansjournalist. Hon har i många år bevakat frågan om risker med trådlös kommunikation. För några år sedan kom hon ut med boken ”Spelet om 3G – fakta och desinformation i det trådlösa samhället”

– Det här är symtom som beskrivits sedan 60- och 70-talet av östeuropeiska forskare, som en effekt av längre tids exponering för mikrovågor. I Ryssland är symtomen erkända. Här i Sverige och västvärlden påstår myndigheter och industri att man aldrig lyckats visa att strålningen orsakar några skadliga effekter trots omfattande forskning. Det är enbart ett cyniskt sätt att försvara industrin med Ericsson i spetsen. Havas har med enkla metoder visat att strålningen orsakar effekterna, säger journalisten Mona Nilsson.

Hon kommer under våren ut med sin nya bok ”Mobiltelefonins hälsorisker”. Boken lägger fram fakta om vad hon kallar för vår tids största miljö- och hälsoskandal.

– Sedan lång tid har beslutsfattare och industri känt till att strålningen är mycket skadlig, men det har mörklagts på grund av stora militära och ekonomiska intressen, berättar Mona Nilsson.

Källor:

http://www.magdahavas.com/2010/03/23/dect-phones-affect-the-heart/

http://www.magdahavas.com/2010/03/22/live-blood-cells-and-electrosmog/