Trådlösa telefoner påverkar hjärnan
Ny svensk forskning visar att användningen av mobiltelefoner och trådlösa telefoner kan vara skadligt för vår hjärna. (Foto: Nicholas Kamm/AFP)


Snart finns en mobiltefon i var människas hand och i de flesta hem och på arbetsplatser använder man trådlösa telefoner. Bekvämt men farligt, för allt mer forskning visar på strålningens skadliga effekter.

Medicinforskaren Fredrik Söderqvist har studerat hur trådlösa telefoner och mobiltelefoner kan påverka hjärnan och  har sett att användningen har en biologisk effekt på vår hjärna.  Han rekommenderar en mer försiktig användning av dessa telefoner framför allt bland barn och ungdomar.

Fredrik Söderqvist har i sina forskningsresultat kommit fram till att mobiltelefoner och andra trådlösa telefoner har en biologisk effekt på hjärnan.

I sin doktorsavhandling
vid Örebro universitet presenterar han resultatet från de studier där  han undersökt användningen av trådlösa telefoner bland barn och ungdomar och hur ungdomarna själva upplever hälsoproblem som kan knytas till användningen.

I studien undersökte han också två  biomarkörer i blodprover på vuxna för att se om mobilanvändningen har någon biologisk effekt på hjärnan.

I den så kallade blodcerebrospinalvätskebarriären, som är en del av hjärnans skydd mot yttre påverkan, upptäckte han i undersökningen ett samband mellan användning av trådlös telefoni och ökade halter av äggviteämnet transthyretin i blodet.

I pressmeddelandet från universitetet säger han att det ännu är för tidigt att uttala sig om några hälsorisker, men rekommenderar ändå en mer försiktig användning, framför allt bland barn och ungdomar.

Nästan alla barn i Sverige från 7 års ålder, har idag tillgång till en trådlös telefon och drygt 80 procent av alla 19-åringar använder dem regelbundet.

Trots att strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att barn som regelbundet använder mobiltelefon bör använda headset så är det mindre än en procent av barnen och ungdomarna som använder headset, något som oroar Fredrik Söderqvist, eftersom barn kan vara känsligare än vuxna för strålning från trådlösa telefoner:

– Man bör alltså följa Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer om att använda headset och undvika att använda telefonen när det är dålig täckning.

De som använder trådlösa telefoner har i undersökningen uppgett att de upplever hälsoproblem som kan vara orsakade av trådlösa telefoner. Hälsosymtom var vanligare bland de barn och ungdomar som regelbundet använder trådlösa telefoner och de skattade sitt välbefinnande lägre än de som inte använder dem regelbundet.

Fredrik Söderqvist berättar att kopplingen var starkast för huvudvärk, astmatiska besvär och koncentrationssvårigheter. Han är försiktig med att dra några slutsatser och anser att det är angeläget med mer forskning för att undersöka sambandet närmare.

– Det är bekymmersamt, eftersom eventuella hälsoeffekter av långtidsexponering för mikrovågor inte är klarlagda, i synnerhet för barn och ungdomar. De gränsvärden som finns i dag skyddar mot uppvärmning, en så kallad termisk effekt. Men om det finns mekanismer som inte är beroende av uppvärmning, är det inte säkert att dagens gränsvärden ger ett skydd. Och det kan handla om effekter som visar sig först längre fram i tiden, säger Fredrik Söderqvist.

I Kanada, Frankrike, Israel och Ryssland har man förespråkat försiktighet i användandet av mobiltelefoner bland barn och ungdomar. Tidskriften The Independent har tidigare rapporterat att den franska regeringen kommer att införa nya gränsvärden för strålning från telefoner och göra det obligatoriskt för telefoner att säljas med hörlurar, så att användarna kan undvika bestrålning av huvudet och hjärnan.