Traditionell pompa och ståt vid Nobelprisutdelningen
Nobelpristagarna har intagit sina stolar i Konserthuset som är dekorerat med tavlor med levande blommor. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)


Vid dagens Nobelprisutdelning presenterades pristagarna och deras gärningar på vanligt traditionellt sätt, men publiken blev varse om att gränsdragningen mellan olika discipliner numera flyter in i varandra.

Det finns tre saker som karaktäriserar de senaste 30-40 årens snabba utveckling mer än något annat, sade Kungliga Vetenskapsakademiens Gunnar Karlström som presenterade nobelpristagarna i kemi.

– Det första som har skett är den fantastiska utvecklingen av gränsområdet mellan biologi och kemi.

Karlström beskrev kemin som livets vetenskap och att kemins språk nu har blivit molekylärbiologernas språk och är det språk som används för att beskriva livets processer av kemister, biologer och medicinare.

– Det andra som skett är att kemin har teoretiserats.

Gränsen mellan kemi och fysik har nästan suddats ut och kemisterna har gjort delar av fysikens språk till sitt språk.

– Det tredje som skett är gemensamt med hela samhället, datoriseringen.

Nästan allt du köper innehåller någon komponent som är datoranknuten. Datorer används nästan i alla delar av våra liv, även kemisterna har datoriserat sitt arbete och utvecklade datormodeller baserade på fysikaliska teorier.

När kemipristagarna mottog sina priser ur Konungens hand och möttes de av jubel från anhöriga. Litteraturpristagaren Alice Munro kom inte utan skickade en av sina döttrar att företräda modern.


Jenny Munro, dotter till Alice Munro årets Nobelpristagare i litteratur, tar emot Nobelpriset ur Konungens hand på Stockholms Konserthus den 10 december 2013. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

Jenny Munro, dotter till Alice Munro årets Nobelpristagare i litteratur, tar emot Nobelpriset ur Konungens hand på Stockholms Konserthus den 10 december 2013. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

Svenska akademien ständige sekreteraren Peter Englund sade när han presenterade Alice Munro att hon skriver om vanligt folk.

– Men hon kan tack vare sin intelligens, medkänsla och häpnadsväckande uppfattningsförmåga ge deras liv en märklig värdighet, ja återupprättelse i det att hon visar hur mycket ovanlighet som kan rymmas i det där sprängfyllda tomrummet – det vanliga, sade Englund.

Stockholms konserthus var fyllt av blommor från Italien, precis som vanligt. När Juleen Zierath presenterade medicinpristagarna började hon med att säga, tänk om blommorna inte hade kommit hit utan till Köpenhamn.

Det krävs ett effektivt transportsystem för att frakta blommorna till rätt plats vid rätt tid. Så är det också med cellerna, cellerna i kroppen är som en fabrik som producerar molekyler som ska leveraras till specifika platser vid exakt rätt ögonblick, förklarade professor Zierath.

– Professor Rothman, Schekman och Südhof! Med briljanta experiment har ni löst ett av de stora mysterierna i cellfysiologin. Upptäckten representerar ett paradigmskifte.

Förståelsen för hur cellen organiserar godstrafiken med små blåsor fyllda med kemikalier som förs mellan cellens olika avdelningar, liksom för import och export, för att levereras på rätt plats och vid rätt tid.


Britten Peter Higgs 84 år fick erkännandet för sin upptäckt genom Nobelpriset. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

Britten Peter Higgs 84 år fick erkännandet för sin upptäckt genom Nobelpriset. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

Det var säkert även rätt tid för årets pristagare i fysik, Francois Englert och Peter Higgs, att få Nobelpriset. Redan 1964 publicerade var och en av dem, plus Robert Brout som numera avlidit, banbrytande artiklar.

För att hitta den här lilla partikeln som numera benämns Higgspartikeln krävdes en mycket stor maskin som det tog många år att bygga. Det var först förra året som de båda pristagarna kom till Cern och själva fick bevittnar när denna lilla partikel syntes för första gången på datorskärmarna.

Ingen av herrarna gillar namnet Higgspartikeln utan skulle hellre kalla den efter begynnelsebokstav i de tre männens namn.

Riksbanken delade även traditionells ut ett ekonomipris till Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller. De har undersökt aktiemarknaden som är svår att förutsäga.

En sak är dock lätt att förutsäga och det är att nu har anspänningen släppt hos pristagarna och middagen avnjuts med pärlhöns som förrätt. Havskräftsfylld piggvarskupol till varmrätt och till efterrätt Chokladsiluett med nougat och havtornsexplosion, men det är först efter att taffeln bryts som den stora explosionen av glädje bryter ut och den varar säkert hela natten.