"Träda ur KKP-rörelsen" aktiv på det kinesiska fastlandet
"Hoppa av KKP och dess underorganisationer för att rädda ditt liv." (Foto: Epoch Times)


Kring det kinesiska nyåret 2009 har många banderoller och affischer som uppmuntrar folk att hoppa av det kinesiska kommunistpartiet (KKP) setts runt om i en stad i norra Kina.

Allt sedan slutet av 2004 då Epoch Times började publicera ledarartiklar som exponerar KKP:s ondskefulla handlingar – ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” – har många människor på det kinesiska fastlandet öppet deklarerat sina utträden ur KKP och dess underorganisationer, Ungdomsbrigaden och Unga pionjärerna. Detta har genomförts genom att de har postat sina uttalanden via Epoch Times webbsida, har ringt ett specifikt telefonnummer där man kan hoppa av KKP eller sätta upp offentliga meddelanden via lappar på allmänna platser. För närvarande är det 49.088.575 personer som offentliggjort sitt utträde ur KKP och dess underorganisationer via Epoch Times webbsida. Den 30 januari trädde på en och samma dag 35 498 personer ur KKP. 

Kineser i Kina har satt upp affischer och banderoller för att även meddela andra om denna våg av KKP-utträden och för att exponera KKP:s ondskefulla natur. 

Nedan är några bilder med banderoller och postrar som sågs i en stad i norra Kina.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/11215/
http://epochtimes.com/gb/9/1/31/n2412919.htm