Torterad konstnärinna ett steg närmare rättvisa
Konstnärinna Zhang Cuiying har kommit ett steg närmare en stämning mot Jiang Zemin, tidigare ledare av Kinas kommunistparti, som startade förföljelsen av Falun Gong. (Foto: James Burke/The Epoch Times)


Kinesiskfödda australiensiska konstnärinnan Zhang Cuiying stämmer den tidigare KKP-ledaren Jiang Zemin för felaktig internering och tortyr som hon fick utstå efter att ha vädjat till myndigheterna i Peking om att stoppa förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina.

Dokumenten har till sist delgetts tidigare ledaren av Kinas kommunistparti (KKP), Jiang Zemin, efter tre års tvistande i australiensisk domstol.

Zhang Cuiying sade att hon var nöjd med att dokumenten äntligen hade vidarebefordrats till svaranden i Kina.

– Detta är ett framgångsrikt steg framåt, sade hon till Epoch Times, men tillade att det endast var början på den rättsliga processen.

– Mycket mer finns att göra innan svaranden har ställts inför rätta.

Jiang Zemin påbörjade förföljelsen av utövare av den andliga metoden Falun Gong 1999. Han skapade en speciell polisenhet, känd som 610-byrån, för att gripa utövarna och verkställa hans direktiv.

Zhang Cuiying hölls i åtta månader fången i Shangmeilins interneringscenter nummer 1 i staden Shenzhen i Kina. Där blev hon bland annat klädd av naken, misshandlad och inlåst i manliga fångars celler. Tack vare hjälp från den australiska regeringen blev hon år 2000 frisläppt och kunde återvända till Australien.

Den korta men beslutsamma konstnärinnan började sitt civilmål mot Jiang Zemin i New South Wales högsta domstol 2004 men efter att Jiang vägrade ta emot stämningen två gånger och en gång misslyckades med att besvara den, begärde domstolen att utrikesdepartementet (DFAT) skulle delge dokumenten till dess kinesiska motsvarighet.

DFAT hade emellertid inte delgett dokumenten inom den utmätta tiden vilket väckte misstankar om att den kinesiska ambassaden i Canberra utövat påtryckningar på den australiska regeringen för att mörklägga fallet.

Den tidigare kinesiske diplomaten Chen Yonglin bekräftade detta när han sade sig ha känt till att DFAT hade lugnat den kinesiska ambassaden med att de skulle göra allt i sin makt för att försäkra att stämningen inte skulle påverka de bilaterala relationerna.

– Efter en upprörd diskussion med den kinesiska ambassaden i Australien erbjöd DFAT rättslig konsultation om hur man kan stoppa fallet, berättade Chen Yonglin till Epoch Times.

Zhang Cuiying tvingades i mars i år ansöka om rätten skulle förlänga tiden. Det beviljades och hon informerades tidigare denna månad om att DFAT hade delgett dokumenten till den kinesiska attachén i Canberra.

– Det är bra att DFAT har vidarebefordrat dokumenten trots påtryckningarna från den kinesiska ambassaden. Jag tycker att de har gjort det enda rätta, sade hon.

Zhang Cuiyings advokat, Adam Slattery, sade sig vara nöjd med att denna del av processen till sist lyckats.

– De (dokumenten) har nu expedierats. Det är bra. Det är inom sex månader. Nu behöver vi bara vänta för att se vilket slags svar vi får, sade han.

Adam Slattery sade att om inget svar lämnades skulle han begära att få tredskodom.

– Det är här som några av de verkliga svårigheterna i fallet kommer fram eftersom det är då man i själva verket behandlar några av rättsfrågorna.

Det finns ett antal diskutabla områden, förklarar Slattery. Det första är att trots att det finns en generell överenskommelse kring lagen om immunitet om att länderna inte stämmer varandras statsöverhuvuden, så är Jiang Zemin ett tidigare statsöverhuvud. Därför är det inte klart huruvida lagen om immunitet fortfarande kan tillämpas.

Det finns också frågor om huruvida den tidigare presidentens agerade faller utanför ”de officiella statliga myndigheterna eller organen” eller om han agerade inom deras gränser men ”i strid mot internationella avtal om civila och politiska rättigheter.”

Sedan finns det också anklagelserna natur.

– Frågan är huruvida gärningar om folkmord – och detta gäller folkmord – bör undantas vad gäller immunitet, sade Slattery.

– Om någon skulle säga att man inte kan väcka åtal mot Hitler för folkmord på grund av lagen om immunitet för främmande makter, skulle de flesta människorna säga: ”Vad!”, tillade Slattery.

Zhang Cuiying har skrivit brev till många Australiens statliga och federala parlamentsledamöter och fått över 70 svar, inklusive svar från premiärministern och flera ministrar.

– Några stöttar mig i min rättsprocess och har tillönskat mig allt gott, sade hon.

När hon inledde processen för att få rättvisa för sig själv, sade Zhang att hon gjorde det också ”för tiotusentals Falun Gong-utövare som har lidit av extremt brutal förföljelse men som inte har någon laglig instans att vända sig till under den kommunistiska diktaturen.”

– Jag tycker att de som har torterat och begått brott mot mänskligheten, oavsett vilka de är, måste ställas inför rätta, sade Zhang Cuying.

Översatt från artikel på engelska.