Torkan i Kina kommer att påverka matpriserna
En bonde inspekterar torkan på sin mark, 24 januari 2011 i Rizhao, Shandongprovinsen. Allvarlig torka hotar norra Kinas veteproduktion och det ser ut att även bli en bristsituation på den inhemska marknaden. (Foto: ChinaFotoPress/Getty Images)


Veteproduktionen i norra Kina hotas av allvarlig torka och det ser ut som det kommer uppstå en brist på den inhemska livsmedelsmarknaden.

Den 8 februari utfärdade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation en varning om att allvarlig torka kommer resultera i minskad veteproduktion i Kina. 

Chicago Board of Trade svarade med att öka priserna på terminskontrakt på vete, som nu är det högsta på två år.

Enligt Voice of America har FN konstaterat att 5,16 miljoner hektar av sammanlagt 14 miljoner hektar veteodling i Kina påverkas av torkan. Samtidigt kan torkan även komma att orsaka vattenbrist för 2,5 miljoner människor och 2,8 miljoner boskapsdjur. Allt detta påverkar vetepriset. Priset på mjöl steg med 8 procent i januari.

Statistik från det centrala meteorologiska observatoriet visar en drastisk nedgång i nederbörd i norra delarna av floderna Huanghe och Huaihe sedan oktober förra året, vilket resulterat i torka av varierande grad i Peking, Tianjin, och sju provinser, varav Henan och Shandong drabbats värst. 

Xinhua News rapporterade att Shandong provinsen upplever sin värsta torka på 60 år och att de svårast drabbade områdena, Heze och Jining, inte drabbats så här hårt på 200 år.

I det statliga rådets särskilda möte för åtgärder mot torkan påpekade chefen för kontroll av torka och översvämningar att torkan i norra Kina startat tidigare och håller i sig längre. De påverkade områdena odlar främst vete. Vintertorkan kan komma att bli en vårtorka, vilket skulle leda till allvarliga skador. Enligt prognoser kommer torkan sannolikt fortsätta. 

Kina är världens största veteproducent. Enligt nationella utvecklings- och reformkommissionen är Kinas andel av lagrat vete kontra konsumtion omkring 40 procent, vilket är mycket högre än den internationellt accepterade säkra gränsen på 17 till 18 procent. När Kina kommer börja behöva importera mat på stor skala kommer det påverka de internationella matpriserna. 

Översatt från engelska:” target=”_blank”>