Tony Blair Mellanösterns nya sändebud
Samma dag som Tony Blair lämnade posten som premiärminister i Storbritannien utnämndes han av FN till sändebud i Mellanöstern den 27 juni 2007. (Foto: AFP/Leon Neal)


Det har en tid diskuterats vad Tony Blair ska göra efter att han har lämnat posten som premiärminister i Storbritannien. Det några antog, att han inte skulle säga nej till att bli sändebud i Mellanöstern, visar sig nu vara rätt.

Förenta Nationerna har nu offentliggjort att Tony Blair utsetts till sändebud i Mellanöstern, eller ”representant” som det heter i FN:s officiella tillkännagivande. Hans uppdragsgivare är en kvartett bestående av FN, USA, EU och Ryssland.

Enligt direktiven kommer Blair bli skyldig att regelbundet rapportera och konsultera kvartetten om uppdragets framåtskridande.

Blairs uppgift blir att aktivt arbeta med att hjälpa Palestinierna, att både ekonomiskt och administrativt bygga upp ett stabilt självförsörjande Palestina. Kontakter måste etableras mellan andra länder för ett lyckat resultat, inte minst med arabländerna.

Det kan bli en svår uppgift, då Blairs stöd till Irak-kriget, tillsammans med nära förbindelser till president Bush, kan ligga honom till last. Kvartetten anser dock att Blair har visat intresse för Mellanösterns svåra situation och han förväntas tillbringa mycket tid i området för att hitta lämpliga problemlösningar.

Tony Blairs företrädare Världsbankens president James Wolfensohn avgick i april förra året eftersom hans uppdrag inte gjorde några framsteg. Men faktum är att det inte varit några framgångar på nästan 60 år, uppger Reuters.

Blair anser att man borde bilda två stater i området, vilket kommer att kräva intensivt arbete av honom. Tony Blair har dock lyckats med att ena de två stridande parterna på Nordirland, vilket vittnar om hans förmåga att förhandla.